ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢ້ຽມຢາມ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢ້ຽມຢາມ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

- Advertisement -