ປາໜ້າຕາແບບນີ້ກໍ່ມີ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສິ່ງມີຊີວິດທີ່ໜ້າອັດສະຈັນໃຈໂອ້

BBC Earth ໃຫ້ເຜີຍແຜ່ພາບບາງຕອນຂອງສາລະຄະດີ Blue Planet ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນປາຊະນິດໜຶ່ງຊື່ວ່າ Humphead Parrotfish ເຊິ່ງມີໜ້າຕາທີ່ຍິ້ມຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ພ້ອມທັງມີສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັບຮີມສົບຂອງມະນຸດ.

- Advertisement -
  • ກ່ຽວກັບ
  • VIDEO