ອາຊີບທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ທີ່ຕ້ອງສ່ຽງເພື່ອຫາລາຍໄດ້ມາລ້ຽງຊີບ

ໃນເກາະຊວາ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ມີກຸ່ມຜູ້ຊາຍທີ່ຕ້ອງສ່ຽງເພື່ອອອກໄປຂຸດ “ມາດ” (Sulphur) ເທິງພູເຂົາໄຟ Ijen ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວັນພິດທີ່ອັນຕະລາຍສູງ, ເຊິ່ງມີຜູ້ໄປຂຸດເສຍຊີວິດແລ້ວ 70 ກວ່າຄົນ ໃນ 40 ປີຜ່ານມາ ນອກຈາກເປັນວຽກທີ່ສ່ຽງສູງແລ້ວ ຍັງເປັນວຽກທີ່ໝັກທີ່ສຸດ ເພາະບາງຄັ້ງຕ້ອງແບກມາດໝັກເກືອບ 100 ກິໂລລົງພູ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ມີທາງເລືອກເພາະເປັນວຽກດຽວທີ່ສ້າງລາຍຮັບທີ່ດີໄດ້ ໂດຍມາດທີ່ເຂົາເຈົ້າຂຸດມາຂາຍນັ້ນໄດ້ລາຄາປະມານ 5 ໂດລາ/ກິໂລ.
 

- Advertisement -
  • ກ່ຽວກັບ
  • VIDEO