ການກິນແບບດິບໆສົດໆ ຂອງຊົນເຜົ່າໃນໄຊບີເຣຍ

ໄຊບີເຣຍ ຖືວ່າເປັນເຂດໜຶ່ງທີ່ໜາວທີ່ສຸດໃນໂລກ ໂດຍອຸນຫະພູມຢູ່ໃນຈຸດແຂງກ້າມຕະຫຼອດທັງປີ ແລະ ໄດ້ມີຊົນເຜົ່າບາງກຸ່ມທີ່ນິຍົມກິນແບບດິບໆສົດໆ ເພາະເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າມັນສາມາດຜ່ອນຄາຍຄວາມໜາວໃນຮ່າງກາຍໄດ້ ຈະດິບຈະສົດປານໃດນັ້ນແນ່ນອນວ່າຊັດເຈນດັ່ງພາບທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນ.

- Advertisement -