ຊິມເພັນຊີ ລີງກິນລີງ

ສາລະຄະດີ ຝູງລີງຊິມເພັນຊີ (Chimpanzees) ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງໂຈມຕີຝູງລີງຊະນິດອື່ນ ເຊິ່ງລີງຕົວໃດຫາກຖືກຈັບໄດ້ ລີງຊິມເພັນຊີ ກໍ່ຈະກິນເປັນອາຫານ.

  • ກ່ຽວກັບ
  • VIDEO