ປີນຕົ້ນໄມ້ສູງກວ່າ 40 ແມັດ ເພື່ອເອົານໍ້າເຜິ້ງມາລ້ຽງຊີບ


ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງປະເທດກົງໂກ ປີນຕົ້ນໄມ້ທີ່ສູງກວ່າ 40 ແມັດ ເພື່ອເອົາມານໍ້າເຜິ້ງມາລ້ຽງຊີບຂອງຄົນໃນຄອບຄົວ ດ້ວຍຄວາມສ່ຽງສູງ ໃຊ້ພຽງເຄືອໄມ້ຊ່ວຍປະຄອງໃນການປິນຂຶ້ນຕົ້ນໄປ

- Advertisement -
  • ກ່ຽວກັບ
  • VIDEO