ລັດຖະບານສັ່ງຢຸດຕິການປູກກ້ວຍດ່ວນ ເພາະໃຊ້ເຄມີອັນຕະລາຍ

ລັດຖະບານສັ່ງຢຸດຕິການປູກກ້ວຍ ພາຍຫລັງພົບວ່າມີນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຮ່ວມມືກັບບາງອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນນໍາເອົາສານເຄມີອັນຕະລາຍເຂົ້າມານໍາໃຊ້ຊະຊາຍໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນ,ສັດ ແລະ ດິນປູກຝັງໄລຍະຍາວ.

ຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

- Advertisement -