ສຳຫຼວດດິນແດນລ້ານຊ້າງ

ສາລະຄະດີຕອນ: ສຳຫຼວດດິນແດນລ້ານຊ້າງ ເຊິ່ງຈະອອກເດີນທາງໄປທົ່ວປະເທດເພື່ອຮຽນຮູ້ວິຖີຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວ

- Advertisement -