ຄວາມງົດງາມຂອງ ນ້ຳຕົກຕາດຟານ ທີ່ທຳມະຊາດສ້າງ

ຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງທຳມະຊາດທີ່ສັນສ້າງ ນ້ຳຕົກຕາດຟານ ພູພຽງບໍລະເວນ ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈຳປາສັກ ໃນມື້ທີ່ຟ້າຝົນນອງສາຍໝອກບົດບັງ ບັນຍາກາດຂອງສາຍນໍ້າໄຫຼ ເຮັດໃຫ້ຈິນຕະນາການເໜືອດັ່ງໄດ້ຢູ່ໃນແດນວິມານ.

- Advertisement -