ສະເໜ່ ແລະ ຄວາມສວຍງາມທົ່ວແດນລາວ

ວິດີໂອຈາກ Drone Around The World ທີ່ຖ່າຍທອດສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ວິຖີຊີວິດ ແລະ ທຳມະຊາດທົ່ວແດນລາວ

- Advertisement -