ໄທລື້ ໃນມື້ທີ່ຜົ້ງສາລີຕ້ອງປ່ຽນ

ໄທລື້ ທີ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ກຳລັງເຂົ້າສູ່ໄລຍະເວລາຂອງການປ່ຽນແປງຄັ້ງສຳຄັນ ສາຍນໍ້າຜ່າກາງຜ່ານ ຈາກນະໂຍບາຍການຫັນປະເທດລາວເປັນໝໍ້ໄຟຂອງອາຊຽນ ໄທລື້ຕ້ອງຮຽນຮູ້ໃຫ້ເປັນຄົນທາງນໍ້າຢ່າງຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ.

- Advertisement -