ໄທພວນ ປ່ຽນສະໜາມຮົບເປັນຖິ່ນທຳກິນ

ຊາວພວນທີ່ຮັກຄວາມສະຫງົບ ຜ່ານວິກິດພິດສົງຄາມມາໄດ້ດ້ວຍຄວາມຮັກໝັ້ນໃນບ້ານເກີດເມືອງນອນ ແຕ່ຄວາມຢ້ານກົວຈາກສົງຄາມຍັງບໍ່ເຈືອດຈາງ ຕາບໃດທີ່ການກູລະເບີດຍັງບໍ່ມີມື້ສິ້ນສຸດ

- Advertisement -