ໄທສັ່ງໂຈະການນຳເຂົ້າສັດປີກຈາກ ສປປ.ລາວ ເພາະໄຂ້ຫວັດສັດປີກແຜ່ລະບາດຢູ່ເຊກອງ

ເມື່ອວັນທີ 8 ພະຈິກ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ, ເວັບໄຊທ໌ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການແຫ່ງລາຊະອານາຈັກໄທ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ປະກາດຂອງກົມລ້ຽງສັດ ເລື່ອງການໂຈະການນຳເຂົ້າ ຫຼື ນຳຜ່ານລາຊະອານາຈັກປະເພດສັດປີກ ຫຼື ຊາກສັດປີກຈາກສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໂດຍມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

ເນື່ອງຈາກອົງການສຸຂະພາບສັດໂລກ World Organization for Animal Health : (OIE) ໄດ້ລາຍງານສະຖານະການການເກີດໂລກໄຂ້ຫວັດສັດປີກສາຍພັນຮຸນແຮງ H5N1 (Highly Pathogenic Avian Influenza) ໃນສັດປີກທີ່ລ້ຽງຕາມບ້ານເຮືອນ ຢູ່ແຂວງເຊກອງ ສປປ.ລາວ ເຊິ່ງໂລກລະບາດສັດຊະນິດດັ່ງກ່າວສາມາດແຜ່ກະຈາຍໄປຢ່າງກວ້າງຂວາງໄດ້ ໂດຍມີສາເຫດສຳຄັນມາຈາກການເຄື່ອນຍ້າຍສັດທີ່ເປັນໂລກ ຫຼື ສັດທີ່ເປັນພາຫະນຳໂລກ ຫຼື ຊາກຂອງສັດທີ່ປ່ວຍ ຫຼື ຕາຍດ້ວຍໂລກລະບາດດັ່ງກ່າວໄປຍັງທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ແລະ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໂລກລະບາດສັດຊະນິດດັ່ງກ່າວມີໂອກາດແຜ່ກະຈາຍ ເຂົ້າມາໃນປະເທດໄທ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການລ້ຽງສັດປີກລວມເຖິງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດ ກົມລ້ຽງສັດຂອງໄທຈຶ່ງໄດ້ປະກາດວ່າ:

1. ໃຫ້ໂຈະການນຳເຂົ້າ ຫຼື ນຳຜ່ານລາຊະອານາຈັກ ປະເພດສັດປີກ ຫຼື ຊາກສັດປີກ ຈຳພວກນົກ, ໄກ່, ເປັດ, ຫ່ານ, ນ້ຳເຊື້ອສຳລັບປະສົມພັນ, ໄຂ່ສຳລັບເຮັດພັນ ທີ່ມີແຫຼ່ງກຳເນີດຈາກ ສປປ.ລາວ.

2. ປະກາດສະບັບນີ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ເປັນເວລາ 90 ວັນນັບຕັ້ງແຕ່ວັນຖັດຈາກວັນປະກາດເປັນຕົ້ນໄປ.

ປະກາດເມື່ອວັນທີ 5 ພະຈິກ 2018.