ສປປ.ລາວ ມີແຫຼ່ງຜະລິດໄຟຟ້າແລ້ວ 61 ແຫ່ງ ແລະ ຈະສຳເລັດການກໍ່ສ້າງອີກ 36 ແຫ່ງໃນ 2 ປີຂ້າງໜ້າ

ອີງຕາມການລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ວັນທີ 26 ພະຈິກ 2018, ທ່ານ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມາຮອດປັດຈຸບັນ ທົ່ວປະເທດໄດ້ມີແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າແລ້ວເຖິງ 61 ແຫ່ງ ລວມມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 7,207.24 ເມກາວັດ, ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ 37,366.66 ກິກາວັດໂມງຕໍ່ປີ, ໃນນັ້ນມີເຂື່ອນຂະໜາດກາງ ຫາ ໃຫຍ່ 32 ແຫ່ງ, ເຂື່ອນຂະໜາດນ້ອຍ 15 ເມກາວັດລົງມາ 21 ແຫ່ງ, ໂຮງຜະລິດໄຟຟ້າຖ່ານຫິນ 1 ແຫ່ງ, ໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານທົດແທນ 2 ແຫ່ງ ແລະ ໂຮງຜະລິດໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ 5 ແຫ່ງ, ພ້ອມທັງກ່າວວ່າ ແຫ່ງຜະລິດໄຟຟ້າເຫຼົ່ານີ້ ນອກຈາກຈະຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຖານລາຍຮັບເງິນຕາທີ່ໝັ້ນຄົງໃຫ້ກັບປະເທດຊາດແລ້ວ ຍັງເປັນແຫຼ່ງຜະລິດຊັບສິນສະສົມໄວ້ໃຫ້ລູກຫຼານຂອງຊາດໃນອະນາຄົດ.

ນອກຈາກນີ້, ໂຄງການແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄາດວ່າຈະສຳເລັດນັບແຕ່ປີ 2019 ຫາ 2020 ມີ 36 ໂຄງການ, ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 4,184.10 ເມກາວັດ ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ 20,892.99 ກິກາວັດໂມງຕໍ່ປີ ໃນນັ້ນປະກອບມີເຂື່ອນຂະໜາດກາງ ຫາ ໃຫຍ່ 14 ແຫ່ງ, ເຂື່ອນຂະໜາດນ້ອຍ 15 ເມກາວັດລົງມາ 22 ໂຄງການ.

ໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງລະບົບສົ່ງໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳ 0.4, ແຮງດັນກາງ 22 ກິໂລໂວນ ແລະ ແຮງດັນສູງ 115, 230 ແລະ 500 ກິໂລໂວນ ມີທັງໝົດ 61,918.5 ກິໂລແມັດ ແລະ ມີ 68 ສະຖານີຈຳໜ່າຍໄຟຟ້າໃນທົ່ວປະເທດ. ມາຮອດປັດຈຸບັນສາມາດສະໜອງໄຟຟ້າຮັບໃຊ້ໄດ້ 100% ຂອງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ, 100% ຂອງເມືອງ ແລະ ນະຄອນ, 94% ຂອງບ້ານ ແລະ 94% ຂອງຈຳນວນຄົວເຮືອນໃນທົ່ວປະເທດ.

ການສົ່ງຈຳໜ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າໄປຕ່າງປະເທດປະກອບມີດັ່ງນີ້:

– ໄດ້ມີສັນຍາຊື້-ຂາຍພະລັງງານໄຟຟ້າກັບປະເທດໄທ ຈຳນວນ 9,000 ເມກາວັດ, ມາຮອດປັດຈຸບັນສົ່ງໃຫ້ແລ້ວ 4,000 ເມກາວັດ, ຮອດປີ 2020 ຄາດວ່າຈະສົ່ງໃຫ້ໄດ້ 7,000 ເມກາວັດ ແລະ ເມື່ອຮອດປີ 2030 ຄາດວ່າຈະສົ່ງໃຫ້ໄດ້ຄົບຈຳນວນ 9,000 ເມກາວັດ.

– ໄດ້ມີສັນຍາຊື້-ຂາຍພະລັງງານໄຟຟ້າກັບປະເທດຫວຽດນາມ ຈຳນວນ 5,000 ເມກາວັດ, ມາຮອດປັດຈຸບັນສົ່ງໃຫ້ແລ້ວ 300 ເມກາວັດ, ຮອດປີ 2020 ຄາດວ່າຈະສົ່ງໃຫ້ໄດ້ 1,000 ເມກາວັດ ແລະ ເມື່ອຮອດປີ 2030 ຄາດວ່າຈະສົ່ງໃຫ້ໄດ້ຄົບຈຳນວນ 5,000 ເມກາວັດ.

– ໄດ້ສຳເລັດໃນການສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າຂາຍໃຫ້ປະເທດມາເລເຊຍ ໂດຍຜ່ານປະເທດໄພແລ້ວ 100 ເມກາວັດ, ເມື່ອຮອດປີ 2020 ຄາດວ່າຈະສົ່ງໃຫ້ໄດ້ 300 ເມກາວັດ.

– ໄດ້ສຳເລັດການສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າຂາຍໃຫ້ປະເທດກຳປູເຈຍແລ້ວ 10 ກວ່າເມກາວັດ, ເມື່ອຮອດປີ 2020 ຄາດວ່າຈະສົ່ງໃຫ້ໄດ້ 200 ເມກາວັດ.

– ໄດ້ສຳເລັດໃນການສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າຂາຍໃຫ້ປະເທດມຽນມາແລ້ວ 5 ກວ່າເມກາວັດ, ເມື່ອຮອດປີ 2022 ຄາດວ່າຈະສົ່ງໃຫ້ໄດ້ 100​ ເມກາວັດ.

- Advertisement -