ລວມພາບຈາລຶກເຫດການ ເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ໄພພິບັດຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຊາດ

ເຫດການເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ເມື່ອຕອນແລງຂອງວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2018 ຖືເປັນໜຶ່ງໃນມະຫາໄພພິບັດຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ປະຊາຊົນເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ມີຈຳນວນໜຶ່ງຫາຍສາບສູນ.

ໂດຍອີງຕາມການລາຍງານຂອງຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດ ແກ້ໄຂໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ທີ່ເຜີຍແຜ່ຜ່ານເວັບໄຊທ໌ລັດຖະບານ ເມື່ອວັນທີ 15 ຕຸລາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວມີ 19 ບ້ານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ກວມເອົາ 3,540 ຄອບຄົວ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 14,440 ຄົນ ໃນນັ້ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກມີ 957 ຄົວເຮືອນ ມີ 1,127 ຄອບຄົວ, ມີພົນລະເມືອງ 4,568 ຄົນ ຂໍ້ມູນການສູນຫາຍເບື້ອງຕົ້ນ 131 ຄົນ.

ແຕ່ຜ່ານການເຕົ້າໂຮມບ້ານ ແລະ ເກັບກຳສະຖິຕິຄືນໃໝ່, ຈຶ່ງໄດ້ຮູ້ວ່າໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວ ມີປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ໄປອາໄສຢູ່ນຳພີ່ນ້ອງ ແລະ ພາຍຫຼັງເຫດການສະຫງົບລົງ ຈຶ່ງໄດ້ກັບຄືນມາຈຳນວນ 66 ຄົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕົວເລກຜູ້ສູນຫາຍທາງການ (ຕົວຈິງ) ແມ່ນມີ 65 ຄົນ ໃນນັ້ນໄດ້ພົບເຫັນຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ 34 ຄົນ, ຍັງບໍ່ທັນພົບເຫັນ (ສູນຫາຍ) 31 ຄົນ, ມີຜູ້ອົບພະຍົບຖືກບາດເຈັບໜັກ ຈາກໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ໂຮງໝໍ 6 ຄົນ ລວມຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດ 40 ຄົນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍລະນີພະນັກງານຂົນສົ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຂອງໂຮງແຮມເອລະວັນ, ແຂວງຈຳປາສັກ ຂັບລົດຕົກຂົວເຊກະຕາມ ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ (ເປັນຄົນຂັບລົດ) ແລະ ບາດເຈັບ 2 ຄົນ. ໃນຄ່ຳຄືນຂອງວັນທີ 7 ກັນຍາ 2018 ພະນັກງານບໍລິສັດ SK ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ບຸກເບີກພື້ນທີ່ ທີ່ພັກຊົ່ວຄາວຢູ່ເຂດດົງພາກ ໄດ້ຖືກຕົ້ນໄມ້ລົ້ມທັບ ເສຍຊີວິດ 2 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບ 2 ຄົນ.

ຄາດຄະເນມູນຄ່າເສຍຫາຍເບື້ອງຕົ້ນປະມານ 434,924,872,858 ກີບ ແຕ່ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ດ້ານສາທາລະນຸປະໂພກ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນຍັງບໍ່ສາມາດປະເມີນຄ່າໄດ້.

AFP PHOTO / Nhac NGUYEN

AFP PHOTO / YE AUNG THU

AFP PHOTO / YE AUNG THU

AFP PHOTO / YE AUNG THU

AFP PHOTO / YE AUNG THU

AFP PHOTO / YE AUNG THU

AFP PHOTO / YE AUNG THU

AFP PHOTO / YE AUNG THU

AFP PHOTO / YE AUNG THU

AFP PHOTO / Nhac NGUYEN

AFP PHOTO / Nhac NGUYEN

AFP PHOTO / YE AUNG THU

AFP PHOTO / YE AUNG THU

AFP PHOTO / YE AUNG THU

AFP PHOTO / YE AUNG THU

AFP PHOTO / YE AUNG THU

AFP PHOTO / YE AUNG THU

AFP PHOTO / NHAC NGUYEN

AFP PHOTO / NHAC NGUYEN

AFP PHOTO / NHAC NGUYEN

AFP PHOTO / NHAC NGUYEN

AFP PHOTO / NHAC NGUYEN

AFP PHOTO / NHAC NGUYEN

AFP PHOTO / NHAC NGUYEN

AFP PHOTO / Nhac NGUYEN

AFP PHOTO / Nhac NGUYEN

AFP PHOTO / Nhac NGUYEN

AFP PHOTO / Nhac NGUYEN

AFP PHOTO / Nhac NGUYEN

AFP PHOTO / Nhac NGUYEN

AFP PHOTO / YE AUNG THU

AFP PHOTO / YE AUNG THU

AFP PHOTO / YE AUNG THU

AFP PHOTO / NHAC NGUYEN

AFP PHOTO / NHAC NGUYEN

AFP PHOTO / Nhac NGUYEN

AFP PHOTO / Nhac NGUYEN

AFP PHOTO / Ye Aung THU

AFP PHOTO / Ye Aung THU

AFP PHOTO / Kao NGUYEN

AFP PHOTO / Kao NGUYEN

AFP PHOTO / Kao NGUYEN

AFP PHOTO / Kao NGUYEN

AFP PHOTO / Kao NGUYEN

AFP PHOTO / Nhac NGUYEN

AFP PHOTO / Nhac NGUYEN

AFP PHOTO / Nhac NGUYEN

AFP PHOTO / Kao NGUYEN

AFP PHOTO / Kao NGUYEN

AFP PHOTO / Kao NGUYEN

AFP PHOTO / Nhac NGUYEN 

 AFP PHOTO / Nhac NGUYEN

AFP PHOTO / Nhac NGUYEN

AFP PHOTO / Nhac NGUYEN

AFP PHOTO / Nhac NGUYEN

AFP PHOTO / Nhac NGUYEN

AFP PHOTO / Nhac NGUYEN

AFP PHOTO / Kao NGUYEN

AFP PHOTO / Nhac NGUYEN

AFP PHOTO / YE AUNG THU

AFP PHOTO / YE AUNG THU

AFP PHOTO / YE AUNG THU