ສາລະຄະດີ: ກະດູກອາເມຣິກາ ແລະ ນ້ຳໃຈມະນຸດສະທຳຂອງຜູ້ຖືກຮຸກຮານ

ສາລະຄະດີ ພື້ນທີ່ຊີວິດ ຕອນ: ກະດູກອາເມຣິກາ ຈາກອົງການກະຈາຍສຽງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ພາບສາທາລະນະແຫ່ງປະເທດໄທ (Thai PBS) ທີ່ຖ່າຍທອດເລື່ອງລາວສົງຄາມ ແລະ ເສດຊາກແຫ່ງສົງຄາມໃນສະໄໝການຮຸກຮານຂອງຈັກກະພັດອາເມຣິກາ ອັນຍັງເປັນບາດແຜ່ເລິກໃນຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນລາວ, ພ້ອມກັບການນຳສະເໜີເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້ວັນນະກຳດີເດັ່ນແຫ່ງອາຊຽນເລື່ອງ “ກະດູກອາເມຣິກາ” ຂອງທ່ານ ບຸນທະນອງ ຊົມໄຊຜົນ ໂດຍມີຕົວລະຄອນເອກຄື “ບຸດຕາແກ້ວ” ເຊິ່ງເປັນທະຫານປະຕິວັດ ທີ່ຄົນໃນຄອບຄົວຕ້ອງຕາຍດ້ວຍລະເບີດຂອງອາເມຣິກາ, ແຕ່ສຸດທ້າຍ ບຸດຕາແກ້ວ ຕ້ອງໄດ້ມາຊ່ວຍຊ່ຽວຊານຈາກອາເມຣິກາຂຸດຄົ້ນຊາກກະດູກຂອງເພື່ອນຮ່ວມຊາດເຂົາເຈົ້າທີ່ນຳລະເບີດມາຖິ້ມໃສ່ປະເທດລາວ ຈົນເຮັດໃຫ້ຄົນໃນຄອບຄົວຕົນຕ້ອງຕາຍ.

ພາຍຫຼັງສຳເລັດການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ “ບຸດຕາແກ້ວ” ໄດ້ກ່າວອຳລາທີມຊ່ຽວຊານອາເມຣິກາດ້ວຍພາສາກະດູກວ່າ: “ທ່ານທີ່ເຄົາລົບຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄົນລາວ ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າພາສາຂອງທ່ານໄດ້ ມະນຸດສະທຳໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອພວກທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຫານການກິນ, ທີ່ພັກອາໄສ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ້ອງກັນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຂໍຄວາມກະລຸນາຈົ່ງນຳເອົາຈິດໃຈມະນຸດສະທຳອັນນີ້ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໄປພົບກັບໃຜຄົນໃດຄົນໜຶ່ງທີ່ພໍຈະເຂົ້າໃຈຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ພະຍາຍາມຈັດສົ່ງເຊດສາກກະດູກນີ້ໃຫ້ກັບເຖິງບ້ານເກີດເມືອງນອນສູ່ຍາດພີ່ນ້ອງອາເມຣິກາ, ລັດຖະບານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມຈິງໃຈສ້າງບຸນກຸສົນນີ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຖືເປັນບຸນຄຸນແຕ່ຢ່າງໃດ, ຂອບໃຈຫຼາຍໆ ທີ່ທ່ານມາຫອບເອົາກະດູກຜູ້ຮຸກຮານ ຜູ້ບໍ່ເພິ່ງປາຖະໜານັ້ນກັບໄປ… ລາກອນ ຂໍໃຫ້ໂຊກດີ, ແນ່ນອນຄົງຈະໄດ້ພົບກັນອີກ ເພາະກະດູກອາເມຣິກາຍັງບໍ່ໝົດກ້ຽງ ສິ່ງສຳຄັນຢ່າໃຫ້ມີສົງຄາມຄັ້ງໃໝ່ເກີດຂຶ້ນອີກ ເພາະສົງຄາມຍຸກໃໝ່ນີ້ອາດຈະບໍ່ເຫຼືອກະດູກກັບໄປໃຫ້ລູກເມຍຜູ້ຢູ່ບ້ານ.”

- Advertisement -