ສາລະຄະດີ: ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ກັບການເອົາຊີວິດລອດໃນປ່າຂອງກອງກຳລັງພິເສດ

ສາລະຄະດີ: ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ທີ່ນຳສະເໜີໂດຍສະຖານີໂທລະພາບກອງທັບລັດເຊຍ ກ່ຽວກັບການເອົາຊີວິດລອດໃນປ່າຂອງກອງກຳລັງພິເສດ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ພ້ອມທັງສະແດງຍຸດທະວິທີໃນການບຸກເຂົ້າເຮືອນຮັງຂອງສັດຕູ ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ກອງທັບປະຊາຊົນລາວອະນຸຍາດໃຫ້ສະແດງຕໍ່ສື່ຕ່າງປະເທດ.

- Advertisement -