ຢະມຸນາ ແມ່ນ້ຳສັກສິດ ທີ່ເປິເປື້ອນທີ່ສຸດໃນອິນເດຍ (ວິດີໂອ)

ແມ່ນ້ຳຢະມຸນາແຫ່ງອິນເດຍ ເປັນແມ່ນນ້ຳສາຍສຳຄັນຂອງປະເທດ ໄດ້ຊື່ວ່າເປັນແມ່ນນ້ຳສັກສິດຂອງຊາວຮິນດູ ມີຕົ້ນກຳເນີດຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງອິນເດຍ ບໍລິເວນສາຍພູຫິມະໄລ ໄຫຼຄູ່ຂະໜາດກັບແມ່ນ້ຳຄົງຄາ ໄປທາງເບື້ອງຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ໄປລວມກັນທີ່ເມືອງອັນລໍຮາບາດ ແມ່ນ້ຳຢະມຸນາມີຄວາມຍາວປະມານ 1,376 ກິໂລແມັດແຫ່ງນີ້ ກຳລັງປະສົບກັບບັນຫາ ແລະ ເປັນແມ່ນ້ຳທີ່ເປິເປື້ອນທີ່ສຸດຂອງອິນເດຍ.

Photo by CHANDAN KHANNA / AFP

ເຊິ່ງໃນທຸກໆປີ ຈະເກີດຟອງຂາວເປັນຊັ້ນໆ ໃນແມ່ນ້ຳຢະມຸນາ ອັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສັດນ້ຳ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຕາມລຳນ້ຳ, ຟອງຂາວເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ແມ່ນນ້ຳແຂງ ຫຼື ຫິມະ ແຕ່ມັນຄືຟອງພິດທີ່ກໍ່ຕົວຂຶ້ນເປັນຊັ້ນໜາ ຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ນ້ຳເປື້ອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການບຳບັດລ້ວນແລ້ວແຕ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດເປັນຟອງດັ່ງກ່າວ.

ນ້ຳເປື້ອນທີ່ຖືກປ່ອຍຖິ້ມລົງແມ່ນ້ຳ ໂດຍບໍ່ຜ່ານການບຳບັດຈະມີສານພິດປົນເປື້ອນຈຳນວນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະຟອສເຟດ ທີ່ຈະຕົກກະກອນໃນນ້ຳ ຈົນເກີດການສະສົມ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບອົກຊີແຊນໃນນ້ຳຫຼຸດລົງ ເມື່ອຝົນຕົກ ຫຼື ມີລົມພັດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການກະທົບໃນນ້ຳ ຟອສເຟດ ແລະ ສານປົນເປື້ອນອື່ນໆກໍ່ຈະຖືກປ່ອຍອອກມາ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຟອງ.

- Advertisement -