ຄວາມທຸກອັນແສນໂຫດຮ້າຍ ຊະຕາຊີວິດທີ່ຕ້ອງກິນອາຫານຈາກກ້ອງຂີ້ເຫຍື້ອ (ວິດີໂອ)

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ສຳນັກຂ່າວ BBC ໄດ້ນຳສະເໜີເລື່ອງອາຫານຂອງຄົນທຸກຍາກໃນປະເທດຟິລິບປິນ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນອີກໜຶ່ງປະເທດທີ່ຍັງມີປະຊາກອນທຸກຍາກເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານຈະພະຍາຍາມແກ້ໄຂເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຫຼຸດລົງກໍ່ຕາມ ແຕ່ກໍ່ຍັງອີກຫຼາຍ.

ຜູ້ທຸກຍາກຈຳນວນໜຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງມະນິລາ ຕ້ອງໄດ້ເພິ່ງພາອາໄສອາຫານຈາກການນຳເອົາຊິ້ນສ່ວນຂອງສັດທີ່ເປັນສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຮ້ານອາຫານມາປຸງແຕ່ງຊ້ຳອີກ ຫຼື ຄົນຟິລິບປິນຮຽກວ່າ “ປັກປັກ”.

ຄຳວ່າ “ປັກປັກ” ມີຄວາມໝາຍວ່າ “ອາຫານປັດຝຸ່ນ” ເຊິ່ງເປັນການນຳເອົາອາຫານເຫຼືອຖິ້ມຈາກພັດຕາຄານ, ຮ້ານອາຫານ ຫຼື ຮ້ານຂາຍອາຫານຕາມທາງ ມາເລືອກເອົາແຕ່ສ່ວນທີ່ເປັນຊີ້ນ ແລະ ກະດູກສັດ ແລ້ວນຳໄປປຸງແຕ່ງໃໝ່ດ້ວຍການຕົ້ມ ຫຼື ຈືນ ໃຫ້ເປັນອາຫານຈານໃໝ່ ຂາຍໃຫ້ຄົນທຸກຍາກດ້ວຍກັນ ໃນລາຄາຈານລະປະມານ 1,500 ກີບ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ທຸກຍາກອີ່ມທ້ອງໄດ້ ບາງຄົນບອກວ່ານີ້ຄືຊີວິດທີ່ແທ້ຈິງຂອງຄົນທຸກຍາກໃນຟິລິບປິນ.

ການກິນອາຫານທີ່ໃຊ້ວັດຖຸດິບຈາກກອງຂີ້ເຫຍື້ອກໍ່ໃຫ້ເກີດຄຳຖາມໃນເລື່ອງຂອງຄວາມສ່ຽງທີ່ມີຕໍ່ສຸຂະພາບ ເຊິ່ງຄະນະກຳມະການຕໍ່ຕ້ານຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດຟິລິບປິນເຄີຍອອກມາເຕືອນວ່າປັກປັກ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດເຊື້ອແບັດທີເຣຍທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໂລກທາງເດີນອາຫານກໍ່ຕາມ.

- Advertisement -