ຈາລະຈອນນະຄອນຫຼວງກ່າວວ່າ ຍັງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງເຈົ້າຄອງບໍ່ໄດ້ ເລື່ອງການປັບໃໝເມົາແລ້ວຂັບເປັນອາຈິນ 20​ ເທົ່າ

ຈາກກໍລະນີ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນອຸປະຕິເຫດ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມຖະໜົນ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ 1321/ຈນວ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2018 ໃນມາດຕາ 13 ທີ່ລະບຸເຖິງມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ດື່ມເຄື່ອງດື່ມມຶນທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ແລະ ເສບສິ່ງມິນເມົາຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ, ໂດຍໃນຂໍ້ທີ 3 ຂອງມາດຕາດັ່ງກ່າວໄດ້ລະບຸວ່າ: ເມື່ອກວດພົບທາດເຫຼົ້າ ແລະ ສິ່ງມຶນເມົາ ໃນຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະເກີນປະລິມານ ຕາມທີ່ກົດໝາຍກຳລົງ ໃຫ້ປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ຂັບຂີ່ທີ່ລະເມີດດັ່ງນີ້:

– ຄັ້ງທີ 1 ຂຽນໃບຮັບສາລະພາບລະເມີດກົດຈະລາຈອນ, ກັກໃບຂັບຂີ່ 1 ເດືອນ ແລະ ປັບໃໝ່ຕ່ຳສຸດຕາມມາດຕາ 5 ຂອງດຳລັດເລກທີ 188/ນຍ, ລົງວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 2007 ແລະ ຕາມມາດຕາ 2 ຂອງມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຸດທີ 1 ສະບັບເລກທີ 028/ ສປນວ, ລົງວັນທີ 6 ກັນຍາ 2018.
– ຄັ້ງທີ 2 ຂຽນໃບຮັບສາລະພາບມະເລີດກົດຈະລາຈອນ, ກັກໃບຂັບຂີ່ 3 ເດືອນ ແລະ ປັບໃໝ 10 ເທົ່າຕາມມາດຕາ 5 ຂອງດຳລັດເລກທີ 188/ນຍ ແລະ ຕາມມາດຕາ 2 ຂອງມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຸດທີ 1 ສະບັບເລກທີ 028/ສປນວ, ລົງວັນທີ 6 ກັນຍາ 2018.
– ຄັ້ງທີ 3 ຂຽນໃບຮັບສາລະພາບລະເມີດກົດຈະລາຈອນ, ກັກໃບຂັບຂີ່ 6 ເດືອນ ຫາ 1 ປີ ແລະ ປັບໃໝ 20 ເທົ່າ ຕາມມາດຕາ 5 ຂອງດຳລັດເລກທີ 188/ນຍ ແລະ ຕາມມາດຕາ 2 ຂອງມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຸດທີ 1 ສະບັບເລກທີ 028/ສປນວ, ລົງວັນທີ 6 ກັນຍາ 2018.
– ຄັ້ງທີ 4 ຂຽນໃບຮັບສາລະພາບລະເມີດກົດຈະລາຈອນ, ຢຶດໃບຂັບຂີ່ເລີຍຮອດ 1 ປີ ຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ເສັງໃບຂັບຂີ່ຄືນໃໝ່ ແລະ ປັບໃໝ 20 ເທົ່າຕາມມາດຕາ 5 ຂອງດຳລັດເລກທີ 188/ນຍ ແລະ ຕາມມາດຕາ 2 ຂອງມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຸດທີ 1 ສະບັບເລກທີ 028/ສປນວ, ລົງວັນທີ 6 ກັນຍາ 2018.
– ກໍລະນີຜູ້ຂັບຂີ່ຍາຍພາຫະນະ ດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມາທາດເຫຼົ້າ ແລະ ເສບສິ່ງມຶນເມົາ ເປັນຕົ້ນເຫດພາໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ ແມ່ນໃຫ້ນຳໃຊ້ມາດຕະການສູງສຸດ ຕາມຄັ້ງທີ 4 ຂ້າງເທິງນີ້ ແລະ ດຳເນີນຄະຄີຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຖ້າບໍ່ໄດ້ເປັນຕົ້ນເຫດ ກໍ່ໃຫ້ນຳໃຊ້ມາດຕະການຕາມລຳດັບຂ້າງເທິງນີ້.

ນອກຈາກນີ້, ໃນມາດຕາ 28 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ລະບຸອີກວ່າ: ໃຫ້ພະແນກການ, ອົງການທຽບເທົ່າພະແນກຂັ້ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮັບຮູ້, ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບດັ່ງກ່າວຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ. ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ດຳລົງຊີວິດ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຕາມຖະໜົນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈົ່ງຮັບຮູ້, ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ໂດຍຂໍ້ຕົກລົງລະບຸວ່າ: ຈະມີຜົນສັກສິດ ພາຍຫຼັງລົງລາຍເຊັນ ແລະ ເອົາລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະບານ ຫຼື ເອົາລົງເວັບໄຊຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 15 ວັນເປັນຕົ້ນໄປ ລົງລາຍເຊັນ: ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ານ ປອ. ສິນລະວົງ ຄຸດໄພທູດ.

ແຕ່ຫຼ້າສຸດ 21 ກຸມພາ 2019 ສຳນັກຂ່າວປະເທດລາວໄດ້ນຳສະເໜີບົດສຳພາດທ່ານ ພັນໂທ ເພັງສະຫວັນ ທຳມະບູນ ຫົວໜ້າຈະລາຈອນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍກ່າວວ່າ: ມາດຕະການປັບໃໝແມ່ນຍັງປະຕິບັດຕາມ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປັບໃໝ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ, ການຂົນສົ່ງທາງບົກ ແລະ ການປົກປັກສັກສາທາງຫຼວງ ເລກທີ 188/ນຍ, ລົງວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 2007 ເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ໄດ້ປັບໃໝ 20 ເທົ່າຕາມປາກົດໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ພ້ອມທັງກ່າວວ່ານິຕິກຳບໍ່ທັນອອກມາບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ຫາກມີນິຕິກຳຈາກຂັ້ນເທິງຈຶ່ງປະຕິບັດໄດ້.

ອັນໄດ້ສ້າງຄວາມສັບສົນໃຫ້ກັບຄົນໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍວ່າ: ຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຂອບເຂດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນລະດັບໃດ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຖືເປັນຕິນິກຳບໍ່ ແລ້ວເຫດໃດຈະລາຈອນນະຄອນຫຼວງຈຶ່ງກ່າວວ່າຍັງບໍ່ມີນິຕິກຳຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການດັ່ງກ່າວ.

- Advertisement -