ລາວ-ໄທຮ່ວມມືພັດທະນາ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບແຮງງານ, ປັດຈຸບັນແຮງງານລາວໃນໄທ ມີ 286,461 ຄົນ

ກະຊວງແຮງງານຂອງໄທລາຍງານວ່າ: ເມື່ອວັນທີ 21 ກຸມພາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ພົນຕຳຫຼວດເອກ ອະດຸນ ແສງສິງແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານຂອງໄທ ເປັນປະທານເປີດກອງປະຊຸມລະດັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສດ້ານແຮງງານ ແລະ ກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີແຮງງານລາວ-ໄທ ຕາມບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືດ້ານແຮງງານລະຫວ່າງລັດຖະບາບລາວ ແລະ ໄທ ທີ່ນະຄອນຫຼວງບາງກອງ ປະເທດໄທ, ຫຼັງຈາກທີ່ ສປປ.ລາວ ແລະ ໄທ ໄດ້ມີການລົງນາມໃນບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັນເມື່ອວັນທີ 6 ກໍລະກົດ 2016. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຝ່າຍລາວນຳໂດຍທ່ານ ປອ. ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຫ່ງ ສປປ.ລາວ, ຝ່າຍໄທນຳໂດຍທ່ານ ພົນຕຳຫຼວດເອກ ອະດຸນ ແສງສິງແກ້ວ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ທົບທວນຜົນການດຳເນີນງານຮ່ວມກັນໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາ ໂດຍມີກິດຈະກຳໃນດ້ານຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

1. ດ້ານການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ລັດຖະບານໄທໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນກິດຈະກຳເຝິກອົບຮົມໃຫ້ກັບບຸກຄະລາກອນພາກລັດຂອງ ສປປ.ລາວ ໃນສາຂາການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ຊ່າງອຸດສາຫະກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການ ລວມເຖິງເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ທີ່ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານສາກົນສຽງແສນ ຈຳນວນ 662 ຄົນ ໃນປີງົບປະມານ 2018 ແລະ ໃນປີ 2019 ມີແຜນເຝິກອົບຮົມໃຫ້ບຸກຄະລາກອນພາກລັດຂອງ ສປປ.ລາວ ອີກຈຳນວນ 500 ຄົນ.

2. ດ້ານການຈ້າງງານ ລັດຖະບານໄທໄດ້ດຳເນີນການຈັດລະບົບແຮງງານຕ່າງດ້າວ 3 ສັນຊາດ (ມຽນມາ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ສປປ.ລາວ) ສຳເລັດໄປດ້ວຍດີ ແລະ ໄດ້ຈັດຕັ້ງສູນແລກຮັບເຂົ້າເຮັດວຽກ ແລະ ສິ້ນສຸດການຈ້າງທີ່ຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ແລະ ມຸກດາຫານ ເພື່ອເປັນສະຖານທີ່ອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກ ແລະ ການໃຊ້ຊີວິດໃນປະເທດໄທແກ່ແຮງງານຕ່າງດ້າວ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ກວດສອບ, ຄັດກອງແຮງງານຕ່າງດ້າວກ່ອນອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າໄປເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ ລວມເຖິງເປັນຈຸດພັກຂອງແຮງງານຕ່າງດ້າວກ່ອນເດີນທາງກັບປະເທດ ແລະ ເປັນຈຸດດຳເນີນການປະສານງານລະຫວ່າງນາຍຈ້າງ ແລະ ແຮງງານຕ່າງດ້າວອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງຂໍ້ມູນເມື່ອເດືອນຕຸລາ 2018 – ມັງກອນ 2019 ມີແຮງງານສັນຊາດລາວເຂົ້າຮັບການເຝິກອົບຮົມທີ່ສູນແລກຮັບທັງ 2 ແຫ່ງລວມ 23,273 ຄົນ.

3. ດ້ານການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ໃນປີ 2017-2019 ລັດຖະບານໄທໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຕິດຕາມສິດທິປະໂຫຍດແກ່ແຮງງານສັນຊາດລາວ ທີ່ເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທກໍລະນີຄ່າຈ້າງ, ຄ່າຊົດເຊີຍ ແລະ ຄ່າລ່ວງເວລາ ຈຳນວນ 154 ຄົນ ຄິດໄລ່ເປັນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຈຳນວນ 504,588.25 ບາດ.

4. ດ້ານການປະກັນສັງຄົມ ສຳນັກງານປະກັນສັງຄົມຂອງໄທ ແລະ ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດລາວ ມີການເຈລະຈາປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນໃນການຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງການຈ່າຍບຳເນັດຊະລາພາບ.

ນອກຈາກນີ້ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮ່ວມສ້າງແຜນດຳເນີນງານໄລຍະ 3 ປີຕໍ່ໜ້າ (2019-2022) ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍການຈັດປະຊຸມດ້ານວິຊາການ, ການເຝິກອົບຮົມ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມສິດທິປະໂຫຍດໃຫ້ກັບແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ ແລະ ການປະກັນສັງຄົມ ລວມເຖິງຝ່າຍໄທໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຝ່າຍລາວ ປັບເພີ່ມຂໍ້ຄວາມໃນບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການຈ້າງງານໄລຍະສັ້ນໃນພາກກະສິກຳ ໃຫ້ມີເງື່ອນໄຂການຈ້າງງານໜ້ອຍກວ່າ 2 ປີ ແລະ ໃຫ້ມີການກວດສຸຂະພາບ ແລະ ປະຫວັດອາຊະຍາກຳຂອງແຮງງານສັນຊາດລາວ ພາຍໃນ ສປປ.ລາວ ກ່ອນເດີນທາງເຂົ້າໄປເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທ ລວມເຖິງໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍຮ່ວມກັນຊຸກດັນໃຫ້ມີການແກ້ໄຂບັນຫາການເດີນທາງເຂົ້າມາຂອງແຮງງານທີ່ມີບັດຜ່ານແດນ ຫຼື ບັດອື່ນໃນລັກສະນະດຽວກັນ ເພື່ອເຮັດວຽກເປັນການຊົ່ວຄາວ ໃນໄລຍະເວລາ ຫຼື ຕາມລະດູການ ແລະ ໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ກຳນົດ.

ກອງປະຊຸມລະດັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສດ້ານແຮງງານ ແລະ ການປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີແຮງງານລາວ-ໄທ ໃນຄັ້ງນີ້ຈັດຂຶ້ນຕາມຂໍ້ກຳນົດໃນເລື່ອງການດຳເນີນງານຕາມບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ກຳນົດໃຫ້ ຄູ່ພາຄີດຳເນີນການຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອຕິດຕາມການປະຕິບັດຕາມບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃນເປັນໄລຍະຕາມຄວາມເໝາະສົມ ໂດຍໝຸນວຽນກັນເປັນເຈົ້າພາບ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປຝ່າຍ ສປປ.ລາວ ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ.

ປັດຈຸບັນມີແຮງງານສັນຊາດລາວ ເຮັດວຽກຢູ່ໃນປະເທດໄທ (ຂໍ້ມູນ ມັງກອນ 2019) ຈຳນວນທັງໝົດ 286,461 ຄົນ, ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນແຮງງານປະເພດທົ່ວໄປ ຈຳນວນ 285,975 ຄົນ. ແຮງງານປະເພດສີມື 290 ຄົນ ແລະ ຊົນເຜົ່າ 196 ຄົນ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມແຮງງານໄທ-ລາວ ໃນຄັ້ງນີ້ຈະເປັນການຍົກລະດັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເພື່ອຕໍ່ຍອດໄປສູ່ການພັດທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດແຮງງານຢ່າງຍືນຍົງຕໍ່ໄປ.

- Advertisement -