ລັດອອກແຈ້ງການເດັດຂາດ ຫ້າມໂຄສະນາເຄື່ອງດື່ມມຶນເມົາທຸກປະເພດ ທຸກກໍລະນີບໍ່ມີຍົກເວັ້ນ

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 196/ຖວທ ລົງວັນທີ 24 ເມສາ 2019 ເລື່ອງການຢຸດຕິການຜະລິດສື່ໂຄສະນາ ແລະ ໂຄສະນາເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າທຸກປະເພດ.

ໂດຍແຈ້ງການລະບຸວ່າ: ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບ, ສະເໝີພາບໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ວາງອອກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງການດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ, ບໍລິສັດເອກະຊົນ,​ ຜູ້ປະກອບການຜະລິດ, ນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ຈຳໜ່າຍ ແລະ ບໍລິສັດປະກອບການໂຄສະນາ, ອອກແບບ ຜະລິດ ຕິງຕັ້ງປ້າຍ ໃຫ້ຢຸດຕິການໂຄສະນາເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າທຸກປະເພດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຜະລິດຕິດຕັ້ງປ້າຍໂຄສະນາຢູ່ຕາມສາຍທາງ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ, ການໂຄສະນາທາງສື່ມວນຊົນທຸກປະເພດ ແລະ ກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການຂາຍ (ສາວເຊຍເບຍ) ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ເປັນການຊັກຊວນໃຫ້ມີການດື່ມ.

2. ໃຫ້ຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ທົ່ວປະເທດເປັນເຈົ້າການຕິດຕາມກວດກາ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາປ້າຍໂຄສະນາ ແລະ ການໂຄສະນາເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າໃນສື່ປະເພດຕ່າງໆ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບ.

HTML tutorial