ແມ່ນ້ຳຂອງມີລະດັບຕ່ຳສຸດໃນຮອບ 50 ປີ ພຽງ 70 ຊມ ຈົນເຫັນຮາກເສົາຕໍມໍຂົວມິດຕະພາບ

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ 18 ກໍລະກົດ 2019 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລະດັບແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ວຽງຈັນ (ເຂດຫຼັກ 4) ມີລະດັບນ້ຳພຽງ 70 ຊມ ເທົ່ານັ້ນ.

ນອກຈາກນີ້, ພະແນກອຸທົກວິທະຍາ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ປະເທດໄທ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີລະດັບນ້ຳຢູ່ທີ 84 ຊມ ຖືເປັນລະດັບແມ່ນ້ຳຂອງທີ່ຕ່ຳທີ່ສຸດໃນຮອບ 50 ປີ.

ຈາກລະດັບແມ່ນ້ຳຂອງທີ່ຕ່ຳລົງ ແລະ ມີລະດັບທີ່ຕ່ຳຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ຂະນະນີ້ສາມາດແນມເຫັນຮາກເສົາຕໍມໍຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ 1.

- Advertisement -