ໄທຮ້ອງຂໍໃຫ້ ສປປ.ລາວ ເລື່ອນການທົດລອງເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ເພື່ອກູ້ວິກິດແມ່ນ້ຳຂອງ, ພ້ອມລະບຸ 3 ສາເຫດຂອງວິກິດຄັ້ງນີ້

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງກອນກະຈາຍສຽງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ພາບສາທາລະນະແຫ່ງປະເທດໄທ (Thai PBS) ເມື່ອວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2019 ທີ່ຜ່ານມາວ່າ: ທ່ານ ສົມກຽດ ປຣະຈຳວົງ ເລຂາທິການສຳນັກງານຊັບພະຍາກອນນ້ຳແຫ່ງຊາດໄທ ເປີດເຜີຍວ່າ ໄດ້ມີການປະສານງານຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍ ສປປ.ລາວ ແລະ ໄດ້ສົ່ງໜັງສືດ່ວນຜ່ານຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອໃຫ້ ສປປ.ລາວ ພິຈາລະນາເລື່ອນການທົດລອງລະບົບປັ່ນໄຟ ຢູ່ເຂື່ອນໄຊຍະບູລີອອກໄປກ່ອນ 2-3 ວັນ ເພື່ອໃຫ້ນ້ຳທີ່ລະບາຍເພີ່ມຂຶ້ນຈາກເຂື່ອນຈິງຫຼົງໄຫຼລົງມາເຖິງກ່ອນ ພາຍຫຼັງທີ່ລະດັບນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳຂອງຫຼຸດປະລິມານລົງ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະໃຊ້ເວລາ 3 ວັນ ລະດັບນ້ຳຂອງຈະເຂົ້າສູ່ພາວະປົກກະຕິ.

ເຊິ່ງທ່ານ ສົມກຽດ ໃຫ້ຂໍ້ມູນວ່າ ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳຂອງຫຼຸດລົງຫຼາຍໃນຮອບຫຼາຍປີຜ່ານມາມີຢູ່ 3 ປັດໄຈຄື:

  1. ມີປະລິມານຝົນຕ່ຳກວ່າເກນປົກກະຕິທັງໃນປະເທດຈີນ, ສປປ.ລາວ ແລະ ໄທ;
  2. ເຂື່ອນຈິງຫຼົງຂອງຈີນ ໄດ້ປັບຫຼຸດການລະບາຍນ້ຳໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9-18 ກໍລະກົດ ທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອດຳເນີນການປັບປຸງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຈາກໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ
  3. ການທົດລອງຈັກປັ່ນໄຟຂອງເຂື່ອນໄຊຍະລູບີ ໂດຍໄດ້ມີການທົດລອງໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15-29 ກໍລະກົດນີ້ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບແມ່ນ້ຳຂອງສູງຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ ໂດຍເມື່ອວັນທີ 9-17 ທີ່ຜ່ານມາ ເຂື່ອນໄດ້ທີການກັກເກັບນ້ຳບາງສ່ວນ ເພື່ອດຳເນີນການທົດລອງລະບົບ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳຂອງຫຼຸດລົງ ແລະ ຫຼັງຈາກວັນທີ 17 ໄດ້ມີການທົດລອງຈັກປ່ອນໄຟ ສົ່ງຜົນໃຫ້ລະດັບນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳຂອງບໍລິເວນທ້າຍເຂື່ອນໄຊຍະບູລີລົງມາ ເລີ່ມມີລະດັບນ້ຳສູງຂຶ້ນ.

ສຳລັບສະຖານະການຂອງລະດັບນ້ຳບໍລິເວນທ້າຍເຂື່ອນໄຊຍະບູລີລົງມາ  ພົບວ່າມີລະດັບນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ, ໂດຍອີງຕາມການລາຍງານຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ໃນວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 2019 ນີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລະດັບແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ຈຸດວັດແທກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ເຂດຫຼັກ 4) ເພີ່ມສູງຂຶ້ນເປັນ 84 ຊມ ຈາກ 70 ຊມ ເມື່ອວັນທີ 18-19 ກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ; ສ່ວນລະດັບແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ຈຸດວັດແທກເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 88 ຊມ ຈາກ 76 ຊມ ເມື່ອວັນທີ 19 ກໍລະກົດ ທີ່ຜ່ານມາ. ນອກຈາກນີ້ ລະດັບແມ່ນ້ຳຂອງທີ່ເມືອງປາກລາຍ ເມື່ອວັນທີ 16 ກໍລະກົດ ທີ່ຜ່ານມາ ວັດແທກໄດ້ພຽງແຕ່ 20 ຊມ ເທົ່ານັ້ນ.

- Advertisement -