ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ດຳເນີນໄປຢ່າງເຄັ່ງຮ້ອນຕໍ່ 6 ບັນຫາໃຫຍ່ ທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາຍງານ 24 ກໍລະກົດ 2019 ວ່າ: ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ສະໄໝສາມັນ ປະຈໍາເດືອນກໍລະກົດ 2019 ໄດ້ດໍາເນີນໃນວັນທີ 23 – 24 ກໍລະກົດນີ້ ດ້ວຍບັນຍາກາດເຄັ່ງຮ້ອນ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຂອງສະມາຊິກລັດຖະບານ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນສູງຕໍ່ 6 ຫົວຂໍ້ ທີ່ນໍາມາປຶກສາຫາລືຄື:

  1. ບັນຫາແຜ່ລະບາດຂອງໄຂ້ຍຸງລາຍ (ໄຂ້ເລືອດອອກ) ໃນທົ່ວປະເທດ;
  2. ບັນຫາໂລກອະຫິວາໝູລະບາດ;
  3. ບັນຫາລະບາດຂອງສັດຕູພືດຊະນິດໃໝ່ (ບົ້ງກິນຕົ້ນສາລີ, ພືດອື່ນໆ);
  4. ບັນຫາໄພແຫ້ງແລ້ງ ເຮັດໃຫ້ແມ່ນໍ້າລໍາເຊ ແລະ ແມ່ນໍ້າຂອງຫຼຸດລະດັບລົງຫລາຍ ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ການປູກຝັງຂອງປະຊາຊົນ;
  5. ບັນຫາອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ຄວາມຄ່ອງຕົວຂອງລະບົບເງິນຕາຂອງປະເທດ;
  6. ສະພາບການຫາງສຽງຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆ ຂອງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ, ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງລະບົບຂ່າວສານ ໂດຍສະເພາະສື່ອອນລາຍ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາຢ່າງລະອຽດ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ມີມາດຕະການແກ້ໄຂຕໍ່ສະພາບການດັ່ງກ່າວ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ບັນຫາຄົງຄ້າງ ແລະ ທິດທາງແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ມອບໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພີ່ມຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງທັງ 12 ເຂດເສດຖະກິດພິເສດທີ່ໄດ້ອະນຸມັດ; ພ້ອມກັນນີ້ ກໍ່ມອບໃຫ້ອົງການກວດ ກາລັດຖະບານ ແຕ່ງຕັ້ງໜ່ວຍງານລົງໄປກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ສັນຍາໂຄງການຂອງບັນດາເຂດເສດຖະກິດດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສໍາເລັດໃນກໍານົດ 3 ເດືອນ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການກະກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2019 ແລະ ໄດ້ເປັນເອກະພາບມອບໃຫ້ກະຊວງແຜນ ການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກະກຽມເນື້ອໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ຮັດກຸມ, ໂດຍໃຫ້ຈັດກອງປະຊຸມດ້ານວິຊາການ ຮ່ວມກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອເປັນເອກະພາບສູງ ແລ້ວລາຍງານລັດຖະບານຕື່ມກ່ອນເປີດກອງປະຊຸມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ນະໂຍບາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດແຂວງໄຊສົມບູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຫຼັກການ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງດໍາລັດ ສະບັບດັ່ງກ່າວ. ພ້ອມກັນນີ້, ກໍ່ມອບໃຫ້ຄະນະຊ່ວຍວຽກຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຊີ້ນໍາການພັດທະນາເຂດຈຸດສຸມໃຈກາງ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ປັບປຸງຄືນບັນດາເນື້ອໃນ, ບາງມາດຕາໃຫ້ລະອຽດ, ຄົບຖ້ວນ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຮັດກຸມ ຕາມການປະກອບຄໍາເຫັນຂອງສະມາຊິກລັດຖະບານ ແລ້ວນໍາໄປທາບທາມຂໍຄວາມເຫັນຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ; ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງນໍາສະເໜີໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລົງລາຍເຊັນ; ພາຍຫຼັງຈາກລົງລາຍເຊັນແລ້ວ, ຈຶ່ງໃຫ້ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດອອກມະຕິຕົກລົງ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຫຼັກການຮັບຮອງເອົາຮ່າງດໍາລັດສະບັບດັ່ງກ່າວ; ພ້ອມກັນນີ້ ກໍ່ມອບໃຫ້ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ປັບປຸງຄືນບາງເນື້ອໃນ, ບາງມາດຕາໃຫ້ລະອຽດ, ຄົບຖ້ວນ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ຮັດກຸມ ແລ້ວຈຶ່ງນໍາ ສະເໜີນາຍົກລັດຖະມົນຕີລົງລາຍເຊັນ ແລະ ປະກາດໃຊ້ເປັນທາງການ.

ສໍາລັບແຜນວຽກຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານປະຈໍາເດືອນສິງຫາ 2019, ກອງປະຊຸມໄດ້ເປັນເອກະພາບດັ່ງນີ້: ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ເປັນເອກະພາບ ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມລັດຖະບານໃນຄັ້ງນີ້; ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ; ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດທິດຊີ້ນໍາຂອງກອງປະຊຸມນາຍົກ-ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ກອງປະຊຸມອື່ນໆທີ່ນາຍົກ ແລະ ບັນດາຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຊີ້ນໍາໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານ, ການແກ້ໄຂໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນ, ການສົ່ງເສີມ SMEs, ການຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າບໍລິໂພກ, ການສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆທີ່ໄດ້ມີມະຕິອອກໄປແລ້ວ; ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດວຽກງານໃນຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ການຟື້ນຟູເຂດຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດໃນປີຜ່ານມາ ແລະ ວຽກງານກວດກາການປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ, ວຽກງານການກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ; ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍທີ່ສະພາຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງຜ່ານມາ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ຈະນໍາໄປຜ່ານກອງປະຊຸມສະພາໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ທັນກັບກໍານົດເວລາ.

ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະຈໍາເດືອນກໍລະກົດໃນຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ຂໍມອບໃຫ້: ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນໃນຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ເປັນນິຕິກໍາລະອຽດ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລ້ວລາຍງານ ໃຫ້ລັດຖະບານຊາບ ກ່ອນກອງປະຊຸມລັດຖະບານໃນເດືອນກັນຍາ 2019; ໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງການທີ່ເປັນພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ແຕ່ລະຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຈິດໃຈຊີ້ນໍາຂອງກອງປະຊຸມໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ທັນການ; ໃຫ້ສະມາຊິກລັດຖະບານປະກອບສ່ວນຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມປະຈໍາເດືອນສິງຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການຕົນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ພ້ອມທັງສະຫຼຸບລາຍງານຜົນ ໃຫ້ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພາຍໃນວັນທີ 15 ຂອງເດືອນສິງຫາ 2019.

ກ່ອນຈະປິດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເຊີນຊວນບັນດາທ່ານສະມາຊິກລັດຖະບານ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຄະນະຮັບຜິດຊອບ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ເຮັດໃຫ້ທົ່ງໄຫຫີນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເປັນມໍລະດົກໂລກໃນເດືອນຜ່ານມາ; ພ້ອມກັນນີ້ ກໍ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສືບຕໍ່ຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍໝາກຜົນຂອງການຮັບຮອງເອົາທົ່ງໄຫຫີນເປັນມໍລະດົກໂລກ ໃຫ້ເປັນກໍາລັງແຮງທີ່ສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາ ກໍ່ຄື ການນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງມາສູ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ.

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຊົມເຊີຍ ບັນດາທ່ານສະມາຊິກລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ.

ສໍາລັບເດືອນສິງຫາ 2019 ນີ້, ຄາດວ່າຈະດໍາເນີນກອງະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝວິສາມັນໃນວັນທີ 5 ສິງຫາ 2019 ແລະ ສະໄໝສາມັນ ໃນວັນທີ 21-22 ສິງຫາ 2019 ເຊິ່ງລາຍລະອຽດ, ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບຕື່ມຕາມພາຍຫຼັງ.
ດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກະກຽມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນດີ.

- Advertisement -