ຫວຽດນາມ ຄືຜູ້ຊະນະ ໃນສົງຄາມການຄ້າລະຫວ່າງ ສ.ອາເມຣິກາ-ຈີນ

ລາຍງານ 27 ກໍລະກົດ 2019, ເມື່ອເດືອນມິຖຸນາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ຝ່າຍວິໄຈຂອງໂນມູຣະ (Nomura) ທະນາຄານເພື່ອການລົງທຶນຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານທີ່ຊື່ວ່າ “ການຜັນແປຂອງການຄ້າສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ-ຈີນ, ແມ່ນໃຜໄດ້ປະໂຫຍດ?” (US-China trade diversion: Who benefits?) ໂດຍກ່າວວ່າ ເມື່ອເບິ່ງໃນພາບລວມ ຄວາມຂັດແຍ່ງທາງການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດ ສົ່ງຜົນດ້ານລົບຕໍ່ເສດຖະກິດໂລກ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຄວາມຂັດແຍ່ງດັ່ງກ່າວກໍ່ມີຜົນໃນດ້ານດີ ແລະ ບວກເຊັ່ນດຽວກັນ.

ການໃຊ້ມາດຕະການເກັບພາສີນຳເຂົ້າທີ່ສູງຂຶ້ນເພື່ອຕອບໂຕ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ-ຈີນ ເຮັດໃຫ້ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ມີຕົ້ນທຶນທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ທັງສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ແລະ ຈີນຕ່າງກໍ່ຫາທາງຫຼີກລ້ຽງ ຫຼື ຜັນແປການນຳເຂົ້າລະຫວ່າງກັນ ແລະ ກັນ ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດແກ່ອຸດສາຫະກຳການຜະລິດໃນປະເທດອື່ນໆ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດຊິ້ນສ່ວນ ຫຼື ຜູ້ສະໜອງໃນປະເທດອື່ນໆຂອງໂລກ ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະແຂ່ງຂັນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ປະໂຫຍດຈາກການຄ້າທີ່ຜັນແປ ລາຍງານຂອງໂນມູຣະກ່າວວ່າ ສົ່ງຄາມການຄ້າດ້ວຍການເກັບພາສີສິນຄ້ານຳເຂົ້າທີ່ສູງຂຶ້ນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ອາດມີມູນຄ່າເສດຖະກິດໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ບໍ່ຫຼາຍ ເມື່ອທຽບກັບຂະໜາດເສດຖະກິດ ຫຼື GDP ຂອງສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ແລະ ຈີນ ແຕ່ການຜັນແປການຄ້າໄປຍັງປະເທດທີສາມ ໄດ້ກາຍເປັນແຮງຊຸກດັນທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ ຕໍ່ການສົ່ງອອກຂອງປະເທດທີ່ສາມ ແລະ ຍັງເປັນຜົນດີຫຼາຍຕໍ່ອຸດສາຫະກຳສະເພາະໃນດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງຂອງປະເທດທີ່ສາມ.

ລາຍງານຂອງໂນມູຣະລະບຸວ່າ ຫວຽດນາມເປັນປະເທດທີ່ໄດ້ປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດຈາກສະພາບການຄ້າທີ່ຜັນແປ (trade diversion) ເພາະສົງຄາມການຄ້າ,​ ໂດຍຈະໄດ້ປະໂຫຍດມູນຄ່າສູງເຖິງ 7.9% ຂອງ GDP ຂອງຫວຽດນາມ ສິ່ງທີ່ຫວຽດນາມໄດ້ປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດ ຄືການທີ່ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາຫັນມານຳເຂົ້າຈາກຫວຽດນາມເພື່ອທົດແທນການນຳເຂົ້າຈາກຈີນ.

ປະເທດທີ່ໄດ້ປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດອີກ 3 ປະເທດຄື: ຊິລີ, ມາເລເຊຍ ແລະ ອາກຊັງຕິນ ໂດຍປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ມາຈາກການທີ່ຈີນນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກ 3 ປະເທດນີ້ ເພື່ອທົດແທນການທີ່ເຄີຍນຳເຂົ້າຈາກສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ແຕ່ໂດຍລວມປະເທດທີ່ປະເທດທີ່ສາມໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ ສ່ວນໃຫຍ່ເກີດຈາກການທີ່ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ຫັນໄປນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນແທນການນຳເຂົ້າຈາກຈີນ.

ປະເທດໃນອາຊີ ຍົກເວັ້ນຈີນ ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຕ່ອງໂສ້ອຸປະທານໂລກ (Global supply chain) ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການທີ່ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ຫັນມານຳເຂົ້າສິນຄ້າແທນຈີນ ສ່ວນປະໂຫຍດໃນແຖບທະວີບອາເມຣິກາ ໄດ້ປະໂຫຍດຈາກການທີ່ຈີນຫັນມານຳເຂົ້າສິນຄ້າແທນຈາກທີ່ເຄີຍນຳເຂົ້າຈາກສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ, ສ່ວນເອີຣົບ ປະເທດຝຣັ່ງເປັນປະເທດທີ່ໄດ້ປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ລາຍງານຂອງໂນມູຣະກ່າວວ່າ ໃນຮອບປີທີ່ຜ່ານມາ ຫວຽດນາມ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຫຼາຍ ຈາກການນຳເຂົ້າຂອງສະຫະລັດ ອາເມຣິກາໃນສິນຄ້າປະເທດເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ເພື່ອທົດແທນສິນຄ້າຂອງຈີນ, ມາເລເຊຍໄດ້ປະໂຫຍດຈາກການນຳເຂົ້າຂອງສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ສິນຄ້າປະເພດເຊມິຄອນດັກເຕີ ແລະ ແມັກຊິກໄດ້ໃນດ້ານລົດ, ສ່ວນປະເທດອື່ນໆໄດ້ປະໂຫຍດຈາກການທີ່ຈີນຫັນມານຳເຂົ້າສິນຄ້າເຊັ່ນ: ທອງ, ຖົ່ວເຫຼືອງ, ທັນຍະພືດ, ຝ່າຍ ແລະ ຍົນ ເພື່ອຊົດແທນການນຳເຂົ້າຈາກສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ.