ຈົ່ງຊື່ສັດຕໍ່ຊາດບ້ານເມືອງ, ຄຳສອນຈາກແມ່ ທີ່ເປັນຮາກຖານສູ່ການເປັນຜູ້ນຳຂອງທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ

ໃນຕູ້ໜັງສືຂອງທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກຄອມມູນິດຈີນ, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປ.ຈີນ ມີຮູບໃບໜຶ່ງປະດັບໄວ້ໃນຕູ້ນັ້ນ ເປັນຮູບພາບແຫ່ງຄວາມອົບອຸ່ນ ທີ່ທ່ານຈັບມືກັບແມ່ຍ່າງພັກຜ່ອນໃນສວນສາທາລະນະ.

ຄວາມຮັກຂອງແມ່

ພໍ່-ແມ່ຂອງທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ຕ່າງກໍ່ເປັນສະມາຊິກພັກຄອມມູນິດຈີນລຸ້ນເກົ່າ ເນື່ອງຈາກທ່ານ ສີ ຈົ້ງສວິນ ຜູ້ເປັນພໍ່ຖືກໃສ່ຮ້າຍ, ທ່ານ ນາງ ສີ ຊິນ ຜູ້ເປັນແມ່ຈຶ່ງຕ້ອງຫອບທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ເຊິ່ງຂະນະນັ້ນຍັງເປັນພຽງເດັກນ້ອຍ ໄປໃຊ້ແຮງງານຢູ່ໃນຟາມແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ມົນທົນເຫີໜານ, ຕໍ່ມາທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ຖືກສົ່ງຕົວໄປເຮັດກະສິກຳທີ່ສ່ານເປີຍ ສະມາຊິກຄອບຄົວຕ້ອງພັດພາກກັນໄປຢູ່ຕ່າງມົນທົນ, ດ້ວຍຄວາມຮັກທີ່ມີຕໍ່ລູກຊາຍ ທີ່ຕ້ອງໄປຕົກລະກຳລຳບາກຢູ່ຊົນນະບົດສ່ານເປີຍ ແມ່ຈຶ່ງຫຍິບກະເປົ໋າຜ້າໃຫ້ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ໜ່ວຍໜຶ່ງ ພ້ອມຖັກແສ່ວອັກສອນຈີນສີແດງ 3 ຄຳໃສ່ກະເປົ໋າວ່າ: “ດວງໃຈແມ່”

ທີ່ຫຼຽງຈຽງເຫີ, ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ບໍ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ແມ່ຜິດຫວັງເສຍໃຈຫຍັງເລີຍ, ຕະຫຼອດໄລຍະຫຼາຍປີນັ້ນ ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງເຮັດນາ, ຂົນຖ່ານຫິນ, ປະສົບກັບຄວາມຍາກລຳບາກທຸກປະການ, ຊີວິດໃນຊົນນະບົດ 7 ປີ ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຜູກພັນກັບຊາວໄຮ່ຊາວນາທີ່ສ່ານເປີຍຢ່າງຊະໜິດແໜ້ນ, ປີ 1975 ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ໃຫ້ເຂົ້າຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລຊິງຫວາ ມື້ທີ່ທ່ານອອກເດີນທາງ ປະຊາຊົນຊາວໄຮ່ຊາວນາໃນບ່ອນທີ່ທ່ານ ສິ ຈິ້ນຜິງ ອາໄສຢູ່ອອກມາຕໍ່ແຖວຍາວ ເພື່ອສົ່ງທ່ານໄປຮຽນມະຫາໄລ ດ້ວຍຄວາມອາໄລຮັກຈົນບາງຄົນກໍ່ມີນ້ຳຕາ.

ຄຳສອນຈາກແມ່: ຈົ່ງຊື່ສັດຕໍ່ຊາດບ້ານເມືອງ

ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ຢຶຶດໝັ້ນໃນຄຳສັ່ງສອນຂອງຄອບຄົວມາໂດຍຕະຫຼອດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ມີຕໍ່ປະເທດຊາດຄ່ອຍໆ ພັດທະນາຂຶ້ນຈາກຮາກຖານຂອງຄອບຄົວ.

ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ມັກຈະຫວນຄືນ ເພື່ອລະນຶກຄວາມຊົງຈຳເມື່ອຕອນສະໄໝໃນໄວເດັກທີ່ຢູ່ກັບແມ່, ທ່ານເຄີຍເລົ່າວວ່າ ຕອນທີ່ອາຍຸ 5-6 ປີ ແມເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງຮຽນຄະນະກຳມະການສູນກາງພັກຄອມມູນິດຈີນ ລະຫວ່າງທາງມີຮ້ານໜັງສືແຫ່ງໜຶ່ງ ບາງເທື່ອທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ກໍ່ເມື່ອຍຍ່າງ ແມ່ກໍ່ແບກເກ່ຍໃສ່ຫຼັງ ແລະ ຊື້ໜັງສືອ່ານຫຼິ້ນໃຫ້ພ້ອມ, ໜຶ່ງໃນໜັງສືນັ້ນເປັນເລື່ອງວິລະບຸລຸດເຢ່ເຟີຍ ແມ່ເລົ່າວ່າ ເຢ່ເຟີຍເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊື່ສັດຕໍ່ປະເທດຊາດຫຼາຍ ແມ່ຂອງເຢ່ເຟີຍໄດ້ສັກຕົວໜັງສືໃສ່ຫຼັງຂອງເຢ່ເຟີຍວ່າ “ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ປະເທດຊາດ”, ທ່ານ ສີ ຈິ້ງຜິງ ເຊິ່ງຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຄິດພຽງວ່າ ສັກຕົວໜັງສືໃສ່ຜິວໜັງຕ້ອງເຈັບຫຼາຍແນ່ນອນ ເຊິ່ງແມ່ກໍ່ບອກວ່າ ເຈັບແທ້ ແລະ ກໍ່ຈະຈື່ຂຶ້ນໃຈບໍ່ມີມື້ລືມວ່າ ຕ້ອງຊື່ສັດຕໍ່ປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ, ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ກໍ່ຈື່ຈຳຄຳສອນດັ່ງກ່າວໄວ້ ແລະ ກາຍເປັນຈຸດເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ ຕະຫຼອດມາ.

ຄຳເຕືອນຈາກແມ່: ປະຕິບັດຕົນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ

ທ່ານ ນາງ ສີ ຊິນ ຜູ້ເປັນແມ່ຂອງທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການອົບຮົມບົ່ມສອນລູກເປັນຢ່າງຍິ່ງ ເຊິ່ງມີອິດທິພົນຫຼາຍຕໍ່ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ, ທ່ານນາງມັກຈະຂຽນຈົດໝາຍເຖິງທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ມີຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ເຕືອນສະເໜີວ່າຍິງມີຕຳແໜ່ງສູງຍິ່ງອັນຕະລາຍ ເຕືອນໃຫ້ປະຕິບັດຕົນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ຫຼັງຈາກທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ນຳ ທ່ານ ນາງ ສີ ຊິນ ເຄີຍຮຽກປະຊຸມຄອບຄົວ ເນັ້ນໜັກໃຫ້ລູກທຸກຄົນຂອງຕົນວ່າ ຫ້າມເຮັດທຸລະກິດໃນສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ຮັບຜິດຊອບ.

ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບອິດທິພົນມາຈາກຜູ້ເປັນພໍ່ ຕັ້ງແຕ່ທີ່ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ຍັງເປັນເດັກນ້ອຍກໍ່ຕັ້ງມາດຕະຖານສູງກັບຄອບຄົວຂອງຕົນ ຫຼັງຈາກດຳລົງຕຳແໜ່ງຜູ້ນຳ ທຸກສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານໄປ ຈະເຕືອນຍາດພີ່ນ້ອງວ່າ ບໍ່ໃຫ້ເຮັດກິດຈະການໃດໆໃນທາງທຸລະກິດ ໃນສະຖານທີ່ໆຕົນຮັບຜິດຊອບ, ບໍ່ໃຫ້ເຮັດທຸລະກິດໃດໆໃນນາມຂອງຕົນ ບໍ່ວ່າຈະໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ມົນທົນຝູຈ້ຽນ, ມົນທົນເຈີຈຽງ ຫຼື ນະຄອນຊຽງໄຮ ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ຈະສະແດງທ່າທີຢ່າງເປີດເຜີຍຕໍ່ກອງປະຊຸມສະເໜີວ່າ ບໍ່ຍອມໃຫ້ໃຜມາສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ໂດຍອ້າງອິດທິພົນຂອງຕົນ ແລະ ຍິນດີໃຫ້ທຸກຄົນກວດສອບ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງແມ່: ຕັ້ງໃຈປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃຫ້ດີ ກໍ່ເທົ່າກັບສະແດງຄວາມກະຕັນຍູ

ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ເປັນລູກຊາຍທີ່ມີຄວາມກະຕັນຍູຕໍ່ແມ່ຫຼາຍ ທຸກຄັ້ງທີ່ມີເວລາກໍ່ຈະໄປກິນເຂົ້າກັບແມ່ ແລະ ຍ່າງຫຼິ້ນນຳກັນ, ແຕ່ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ນຳ ທ່ານບໍ່ສາມາດກັບບ້ານໄປຢາມແມ່ໄດ້ຕະຫຼອດ, ໃນຊ່ວງວັນພັກກຸດຈີນ ປີ 2001 ທ່ານ ນາງ ສີ ຊິນ ຜູ້ເປັນແມ່ໄດ້ໂທລະສັບລົມກັບທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງເຈົ້າຄອງມົນທົນຝູຈ້ຽນໃນສະໄໝນັ້ນ ເພາະກຸດຈີນປີນັ້ນ ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ບໍ່ໄດ້ກັບບ້ານຢາມແມ່.

ທ່ານ ນາງ ສີ ຊິນ ລົມກັບທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງທາງໂທລະສັບວ່າ ລູກເຮັດວຽກຫຼາຍອັນຫຼາຍຢ່າງ ແມ່ໄດ້ຍິນແລ້ວກໍ່ດີໃຈ ຄວາມສຳຄັນບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ວ່າລູກຈະມາຢາມແມ່ຫຼືບໍ່, ຂໍໃຫ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃຫ້ດີ ກໍ່ຖືເປັນການສະແດງຄວາມກະຕັນຍູຕໍ່ພໍ່-ແມ່ແລ້ວ ຖືວ່າມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄອບຄົວ, ຕໍ່ຕົນເອງ ເປັນສິ່ງທີ່ສອດຄ່ອງກັນ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ແມ່ສະໜັບສະໜູນວຽກງານຂອງທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງຫຼາຍ ແລະ ເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ສາມາດກັບບ້ານມາຢາມພ້ອມໜ້າພ້ອມຕາຄົນໃນຄອບຄົວໄດ້.

ຄອບຄົວນັ້ນ ເປັນອົງປະກອບພື້ນຖານທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດຂອງປະເທດຊາດ ທີ່ຕ້ອງປະກອບກັນຫຼາຍພັນຫຼາຍໝື່ນຄອບຄົວເປັນປະເທດທີ່ຕ້ອງເພິ່ງພາອາໄສກັນ, ຫຼາຍປີມານີ້ ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ຈື່ຈຳຄຳສອນຂອງແມ່ມາໂດຍຕະຫຼອດ ແລະ ຢຶດໝັ້ນຕັ້ງໃຈຢ່າງໜັກແໜ້ນ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຕັ້ງແຕ່ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງເຂດທຸກຍາກເກືອບທົ່ວປະເທດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊີວິດ ຄືຕ້ອງຊື່ສັດຕໍ່ຊາດບ້ານເມືອງຢ່າງບໍລິສຸດໃຈ.

- Advertisement -