ດ່ວນ…! ເຂື່ອນນ້ຳຄານ 2-3 ຈະປ່ອຍນ້ຳປະຕູນ້ຳລົ້ນ ເຕືອນໃຫ້ຜູ້ຢູ່ທ້າຍເຂື່ອນຈົ່ງມີສະຕິລະວັງ

ອີງຕາມແຈ້ງການເລກທີ 2765/ຜຟຟລ.ນ2-3, ລົງວັນທີ 16 ສິງຫາ 2019 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2-3 ແຈ້ງມາຍັງບ້ານດາທ່ານຊາບວ່າ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 24:00 ຂອງວັນທີ 18 ສິງຫາ 2019 ຈະໄດ້ເພີ່ມການລະບາຍນ້ຳຜ່ານປະຕູນ້ຳລົ້ນຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 3, ປັດຈຸບັນຈຳນວນການລະບາຍນ້ຳຜ່ານເຄື່ອງຈັກແມ່ນ 172 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ ແລະ ຈະເພີ່ມການລະບາຍນ້ຳຜ່ານປະຕູນ້ຳລົ້ນ 500 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ ລວມການລະບາຍນ້ຳລົງສູ່ທ້າຍເຂື່ອນທັງໝົດ 672 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ ເຊິ່ງການປ່ຽນແປງໃນດັ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນປ່ຽນແປງຈາກລະດັບປົກກະຕິ 307.76 masl ມາຢູ່ໃນລະດັບ 309.60 masl ເຊິ່ງຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 1.84-2 ແມັດ (ລະດັບນ້ຳບໍ່ຈັດຢູ່ໃນລະດັບອັນຕະລາຍ).

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຂໍປະຊາສຳພັນເຖິງອຳນາດການປົກຄອງ, ຜູ້ປະກອບການທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ລ້ອງສາຍນ້ຳຄານຕອນລຸ່ມ ຈົ່ງມີສະຕິກຽມພ້ອມ ພ້ອມໃຫ້ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ເກັບມຽນສິ່ງຂອງ ເພື່ອປ້ອງກັນການເສຍຫາຍຈາກນ້ຳຖ້ວມ ອັນເນື່ອງມາຈາກການລະບາຍນ້ຳຜ່ານປະຕູນ້ຳລົ້ນ ໂດຍເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳທ້າຍເຂື່ອນ ແລະ ລ້ອງນ້ຳຄານຕອນລຸ່ມເພີ່ມຂຶ້ນ.

- Advertisement -