ຈະມາຈາກດາວໃດກໍ່ຕາມ ກົດໝາຍ ສປປ.ລາວ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຮ່າງຊົງ ຈັບ ແລະ ປັບສະຖານດຽວ

ຈາກກະແສຂ່າວຮ່າງຊົງມະນຸດຕ່າງດາວ ໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ທີ່ເປັນກະແສຂ່າວຍອດຮິດ ແລະ ເຊື່ອວ່າຄົນລາວເຮົາຫຼາຍຄົນໄດ້ຕິດຕາມກະແສຂ່າວດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ລອງມາເບິ່ງນຳກັນວ່າ ຢູ່ ປະເທດລາວເຮົາ ສາມາດແອບອ້າງເປັນຮ່າງຊົງ ໃນສິ່ງທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດພິສູດວ່າຫຼືບໍ່?

ອີງຕາມປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ເລກທີ 26/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2017 ມາດຕາ 184 ການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບໄສຍະສາດ, ບຸກຄົນໃດ ຫາກເປັນໝໍດູ, ເປັນນາງທຽມ ຫຼື ທຳການເຄື່ອນໄຫວດ້ານໄສຍະສາດ ແລ້ວສວຍໃຊ້ຄວາມເຊື່ອຄວາມຜູ້ອື່ນ ເຊິ່ງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນ ຫຼື ສຸຂະພາບຂອງບຸກຄົນອື່ນ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແຕ່ສາມເດືອນ ຫາ ໜຶ່ງປີ ຫຼື ດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 5,000,000 ກີບ ຫາ 10,000,000 ກີບ.

ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຫຼື ມີການເສຍອົງຄະ, ພິການ ຫຼື ເສຍຊີວິດ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ໜຶ່ງປີ ຫາ ຫ້າປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 10,000,000 ກີບ ຫາ 30,000,000 ກີບ.