ທຫລ ຈະປ່ອຍເງິນກູ້ສົ່ງເສີມ SMEs ທີ່ຢືມຈາກ ສປ.ຈີນ 300 ລ້ານໂດລາ ຜ່ານ 10 ທະນາຄານທຸລະກິດ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງກົມບໍລິການທະນາຄານ, ທຫລ ກັບ 10 ທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານພັດທະນາແຫ່ງຊາດຈີນ (CDB) ບ້ວງ 300 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ (SMEs) ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 13 ກັນຍາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າເປັນສັກຂີພິຍານຂອງທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການ ທຫລ.

ການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການເງິນກູ້ຈາກ CDB ບ້ວງເງິນ 300 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອສົ່ງເສີມ SMEs ກໍ່ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າມາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງລັດຖະບານ ກໍ່ຄືການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ ດ້ວຍການສົ່ງເສີມການພັດທະນາ SMEs ທີ່ຂະແໜງການທະນາຄານໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກລັດຖະບານ ໃນການຮັບເອົາເງິນກູ້ຈາກ CDB ເຊິ່ງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ຕ້ອງມີຄົບບາງເງື່ອນໄຂ ເປັນຕົ້ນອັດຕາສ່ວນໜີ້ຕ້ອງຮັບທວງຍາກຕໍ່ສິນເຊື່ອທັງໝົດ ຕ້ອງຕ່ຳກວ່າ 5%, ອັດຕາສ່ວນພຽງພໍຂອງທຶນຕ້ອງສູງກວ່າ 8% ແລະ ຜົນຕອບແທນຕໍ່ທຶນຕ້ອງບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 10%.

ຜ່ານການພິຈາລະນາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າເຫັນວ່າມີ 16 ທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນສະໝັກເຂົ້າໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແລະ ໃນຕົວຈິງມີພຽງແຕ່ 10 ທະນາຄານເທົ່ານັ້ນ ທີ່ແຈ້ງເຈດຈຳນົງເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ, ເຊິ່ງຕາງໜ້າ ທຫລ ໃນການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຄັ້ງນີ້ ໂດຍແມ່ນທ່ານ ຄຳແກ້ວ ວີສີສົມບັດ ວ່າການຫົວໜ້າກົມບໍລິການທະນາຄານ ແລະ ຕາງໜ້າບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ມີຄະນະອຳນນວຍການທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ, ທະນາຄານ ມາຣູຮານ ເຈແປນລາວ ຈຳກັດ, ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ, ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ, ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດນາມ, ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈຳກັດ, ທະນາຄານຫຸ້ນສ່ວນການຄ້າທະຫານ ສາຂາລາວ ແລະ ທະນາຄານ ໄຊງ່ອນເທືອງຕິນລາວ ຈຳກັດ.

ສຳລັບເງິນກູ້ບ້ວງ 300 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອສົ່ງເສີມ SMEs ໃນ ສປປ.ລາວ ນັ້ນ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ງວດ, ງວດລະ 100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ໃນວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2019 ທຫລ ໄດ້ເຊັນສັນຍາກູ້ງວດທີ 1 ຈຳນວນ 100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໄລຍະກູ້ຢຶມ 5 ປີ, ໃນນັ້ນ ປອດໜີ້ຕົ້ນທຶນ 3 ປີ ດ້ວຍເງື່ອນໄຂທີ່ ທຫລ ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃນຮູບແບບປ່ອຍຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດ ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດລັດ ຈຳນວນໜຶ່ງຕາມການມອບໝາຍຂອງ ທຫລ ເພື່ອປ່ອຍກູ້ຕໍ່ໃຫ້ SMEs ໃນ ສປປ.ລາວ.

- Advertisement -