ລັດຖະບານສະເໜີຕໍ່ MRC ຈະສ້າງເຂື່ອນແມ່ນ້ຳຂອງຫຼວງພະບາງ ໂດຍຫວຽດນາມເປັນຜູ້ສຳປະທານ

ລາຍງານ 5 ຕຸລາ 2019, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ (MRC) ເມື່ອວັນທີ 1 ຕຸລາ ທີ່ຜ່ານມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລັດຖະບານ ສປປ.ລາວ ຈະດຳເນີນຂະນວບການປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າຢ່າງເປັນທາງການກັບ ກອງເລຂາ ຄມສ ຕໍ່ກັບໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າຫຼວງພະບາງ, ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງຕົ້ນນ້ຳຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າປາກແບງ ແລະ ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງກັບປາຍນ້ຳຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວ ຈະທຳການຜະລິດຕະຫຼອດປີ ແລະ ຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ 1,460 ເມກາວັດ.

ໂດຍລັດຖະບານໄດ້ແຈ້ງເຖິງກອງເລຂາ MRC ເມື່ອວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2019 ວ່າການກໍ່ສ້າງໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະເລີ່ມໃນປີ 2020 ແລະ ຄາດວ່າຈະກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ແລະ ເປີດນຳໃຊ້ໃນປີ 2027, ໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໄດ້ແມ່ນອາດຈະຂາຍໃຫ້ປະເທດໄທ ແລະ/ຫຼື ປະເທດຫວຽດນາມ.

ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຫຼວງພະບາງ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຫ້ວຍໂງ ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ ປະມານ 25 ກິໂລແມັດ ຫຼື ຫ່າງຈາກສາມລ່ຽມແມ່ນ້ຳຂອງຢູ່ ສສ.ຫວຽດນາມ ປະມານ 2,036 ກິໂລແມັດ, ໂຮງຜະລິດໄຟຟ້າຈະມີຄວາມຍາວ 275 ແມັດ, ສູງ 80 ແມັດ ແລະ ກວ້າງ 97 ແມັດ.

ອີງຕາມເອກະສານ, ບໍລິສັດພະລັງງານຫຼວງພະບາງ ຈຳກັດ ເຊິ່ງແມ່ນບໍລິສັດຂອງ ສສ.ຫວຽດນາມ ສ້າງຕັ້ງໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດພະລັງງານເປໂຕຣຫວຽດນາມ ເປັນຜູ້ພັດທະນາດຳເນີນໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານ.

- Advertisement -