ກວດພົບສິ່ງເຈືອປົນໃນຜະລິດຕະພັນເບຍລາວ ທີ່ແຂວງອັດຕະປື

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ແຂວງອັດຕະປື ເລກທີ 883/ພອຄ.ອປ ລົງວັນທີ 4 ຕຸລາ 2019 ກ່ຽວກັບການກວດກາພົບເຫັນສິ່ງເຈືອປົນໃນຜະລິດຕະພັນເບຍລາວແກ້ວໃຫຍ່ ຂອງໂຮງງານເບຍລາວ ແຂວງຈຳປາສັກ ລະບຸວ່າ:

ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງອັດຕະປື ຂໍແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ: ຜ່ານການລົງກວດກາຕົວຈິງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາການຄ້າ ຕາມການສະໜີຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ກ່ຽວກັບການພົບເຫັນສິ່ງເຈືອປົນໃນຜະລິດຕະພັນເບຍລາວແກ້ວໃຫຍ່ ຂອງໂຮງງານເບຍລາວ ແຂວງຈຳປາສັກ ຄັ້ງວັນທີ 23 ກັນຍາ 2019, ເຫັນວ່າເບຍລາວມີຂີ້ຝຸ່ນ ຫຼື ສິ່ງເຈືອປົນແທ້ ຢູ່ພາຍໃນແກ້ວທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີການເປີດ ຫຼື ໄຂຝາມາກ່ອນ.

ເຊິ່ງໜ່ວຍງານເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາການຄ້າກໍ່ໄດ້ເຊີນທ່ານ ວິນລີ້ ເຊິ່ງເປັນພະລັກງານການຕະຫຼາດຂອງຕົວແທນບໍລິສັດເບຍລາວ ປະຈຳແຂວງອັດຕະປື ແລະ ທ່ານ ສົມມັກ ສຸລິຍະມິດ ຮອງຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງອັດຕະປື ເພື່ອປົກສາຫາລືຮ່ວມກັນ ພ້ອມນັ້ນກໍ່ໄດ້ສ້າງບົດບັນທຶກຮ່ວມກັນ ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານສ່ວນຂອງກາງ ແມ່ນຍັງຮັກສາໄວ້ຢູ່ນຳໜ່ວຍງານກວດກາການຄ້າ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງອັດຕະປື.

- Advertisement -