ສາທາລະນະສຸກລາຍງານມາດຕະການປ້ອງກັນການລະບາດເຊື້ອຈຸລະໂລກໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ ໃນ ສປປ.ລາວ

ລາຍງານ 26 ມັງກອນ 2020, ໂດຍອີງຕາມການລາຍງານຂອງກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເມື່ອວັນສຸກ ທີ່ຜ່ານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສຳລັບ ສປປ.ລາວ ຮອດປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ມີລາຍງານກໍລະນີສົງໄສຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດປອດອັກເສບ ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ ທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດຈາກເມືອງອູຫັ້ນ ມົນທົນຫູເປີຍ ຂອງ ສປ.ຈີນ ເທື່ອ.

ເຊິ່ງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນໄດ້ຕິດຕາມສະພາບການຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາງມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນດັ່ງນີ້:

1. ການປະສານງານ

 • ເປີດຫ້ອງປະຕິບັດງານເຫດການສຸກເສີນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບບັນດາກົມ, ສູນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທຸກໆວັນຈັນ-ພຸດ-ສຸກ ເວລາ 9:00-10:00 ໂມງ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ (ໃນກໍລະນີຮີບດ່ວນ ແມ່ນໂທຮຽກປະຊຸມດ່ວນ).
 • ໄດ້ຈັດປະຊຸມວິຊາການຮ່ວມກັບບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງແບບໄວ ເພື່ອປະເມ່ນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນ ສປປ.ລາວ
 • ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ອອກແຈ້ງການໃຫ້ບັນດາພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງທົ່ວປະເທດ, ສູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການເອົາໃຈໃສ່ເຝົ້າລະວັງຄົນເຈັບພະຍາດອັບເສບປອດ ທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ ແລະ ມີກໍລະນີສົງໄສໃຫ້ເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ສອບຖາມປະຫວັດລະອຽດ ລວມທັງຂະບວນການແຍກປ່ຽວ, ຄັດແຍກຄົນເຈັບ
 • ອອກແຈ້ງການໃຫ້ແກ່ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ ແລະ ບັນດາດ່ານທົ່ວປະເທດເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າຮັບຮູ້ສະຖານະການ ແລະ ເປັນບ່ອນແຈກຢາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຕິດຕາມ ແລະ ປ້ອງກັນຕົນເອງໃຫ້ນັກເດີນທາງທີ່ມາຈາກ-ຈະເຂົ້າໄປໃນເຂດທີ່ມີການລະບາດ
 • ຕິດຕາມລະພາບການ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງຮັບຊາບເປັນແຕ່ລະໄລະຍ ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມ ໂດຍອີງຕາມກົດລະບຽບສາກົນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ກໍລະນີທີ່ມີຄົນເຈັບນຳເຂົ້າ
 • ແຕ່ງຕັ້ງຈຸດປະສານງານ ແລະ ສາຍດ່ວນ 166 ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສນກັບປະຊາຊົນທົ່ວໄປ

2. ການເຝົ້າລະວັງ

 • ກວດກາຄືນເຄື່ອງ Thermoscan ທີ່ຢູ່ແຕ່ລະດ່ານເຂົ້າ-ອອກທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະບັນດາດ່ານສາກົນ
 • ໂທຕິດຕາມ ແລະ ສອບຖາມການກຽມພ້ອມຂອງບັນດາແຂວງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ໃນດ່ານເຂົ້າ-ອອກເຊັ່ນ: ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລວມທັງບັນດາສະໜາມບິນສາກົນ
 • ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ຮ່ວມກັນກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ສຳເລັດການສ້າງນິຍາມກໍລະນີຂອງພະຍາດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ບັນດາພະນແກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ໂຮງໝໍຕ່າງໆ, ຄລີນິກເອກະຊົນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ລາຍງານກໍລະນີສົງໄສ
 • ສົ່ງແຈ້ງການໃຫ້ໜ່ວຍງານລະບາດວິທະຍາທົ່ວປະເທດໃນການເຝົ້າລະວັງ ໂດຍນຳໃຊ້ຈຸດເຝົ້າລະວັງ ILI/SALI ໂດຍເຈາະຈົງໃສ່ອາການຂອງພະຍາດປອດອັກເສບ ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ ລວມທັງລະບົບການລາຍງານ

3. ການວິເຄາະ

 • ກະກຽມອຸປະກອນ ແລະ ຈັດຊື້ນ້ຳຢາກວດຕົວຢ່າງ ເພື່ອກຽມພ້ອມໃນການກວດຫາເຊື້ອຈຸລະໂລກໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ໃນບ້ານເຮົາ
 • ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ສົ່ງຕົວຢ່າງຫາຫ້ອງວິເຄາະອ້າງອີງອົງການອະນາໄມໂລກ ເພື່ອຢັ້ງຢືນການບົ່ງມະຕິອີກຄັ້ງໜຶ່ງ
 • ອົບຮົມຄືນໃໝ່ໃຫ້ພະນັກງານວິເຄາະ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພດ້ານຊີວະພາບ, ການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ສົ່ງຕົວຢ່າງ

4. ການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ແລະ ການປິ່ນປົ່ວ

 • ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ປະຊຸມຮ່ວມກັບໂຮງໝໍສູນກາງ ໂດຍສະເພາະໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ທີ່ເປັນໂຮງໝໍມີຫ້ອງແຍກປ່ຽວສະເພາະ ເພື່ອເບິ່ງການກຽມພ້ອມໃນການຮັບຄົນເຈັບ, ການປິ່ນປົວ ລວມທັງເຄື່ອງມືປ້ອງກັນຕ່າງໆໃນກໍລະນີຮັບມືກັບກໍລະນີສົງໄສຕິດເຊື້ອຈຸລະໂລກໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່
 • ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ແຈ້ງການຫາໂຮງໝໍລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ຄລີນິກທົ່ວໄປໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ກັ່ນກອງຄົນເຈັບພະຍາດອັກເສບປອດ ທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ ແລະ ເຝົ້າລະວັງລາຍງານກໍລະນີສົງໄສຢ່າງຮີບດ່ວນ
 • ກະກຽມອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົນເອງເຊັ່ນ: ຊຸດປ້ອງກັນຕົນເອງ (PPE), ອຸປະກອນປ້ອງກັນເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ ແລະ ອຸປະກອນຈຳເປັນຕ່າງໆໃນໂຮງໝໍສູນກາງ, ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ດ່ານເຂົ້າ-ອອກ
 • ກະກຽມອົບຮົບການປ້ອງກັນຕິດເຊື້ອໃຫ້ພະນັກງານແພດໝໍ, ວິເຄາະ, ພະຍາບານ, ພະນັກງານອະນາໄມ ແລະ ພະນັກງານຂັບລົດ.

5. ການສື່ສານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ

 • ແຈກຢາຍຂໍ້ຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຕົນເອງ ທີ່ເປັນພາສາລາວ, ອັງກິດ ແລະ ຈີນ ເພື່ອໂຄສະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ແນ່ຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ລວມທັງພະນັກງານແພດໝໍ, ພະນັກງານປະຈຳດ່ານ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ.

6. ຈຸດ່ານຂາເຂົ້າ-ອອກ

 • ໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແກ່ຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກໃນດ່ານສາກົນແຕ່ລະດ່ານ ໂດຍສະເໜີຂໍຄວາມຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກົມການບິນພົນລະເຮືອນ ຊ່ວຍແຈກຢາຍຂໍ້ຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຕົນເອງ
 • ກະກຽມຕິດຕັ້ງເຄົາເຕີໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແກ່ນັກເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ
 • ໄດ້ຮ່າງ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບພະຍາດ ລວມທັງການແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໂດຍສານຂາເຂົ້າ ເພື່ອໃຫ້ການບິນປະກາດເທິງຍົນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ໂດຍສານເດີນທາງມາຈາກ ສປ.ຈີນ
 • ກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຈັດເຝິກອົບຮົບໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ພະນັກງານສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ເພື່ອຮູ້ວິທີປ້ອງກັນຕົນເອງ ໃນວັນທີ 24 ມັງກອນ ທີ່ຜ່ານມາ.