ເຂື່ອນແມ່ນ້ຳຂອງຊະນະຄາມ ມີແຜນສ້າງພາຍໃນປີ 2020 ນີ້, ສຳປະທານໂດຍບໍລິສັດ ຕ້າຖັງ ຈາກ ສປ.ຈີນ

ລາຍງານ 12 ພຶດສະພາ 2020, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ ເມື່ອວັນຈັນ ທີ່ຜ່ານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລັດຖະບານ ສປປ.ລາວ ຈະດຳເນີນຂະບວນການປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າຂອງຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ ຫຼື MRC ຢ່າງເປັນທາງການ ສຳລັບໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຊະນະຄາມ, ເຊິ່ງເປັນໂຄງການທີ່ 6 ທີ່ສະເໜີໂດຍ ສປປ.ລາວ ທີ່ຢູ່ໃນລຳນ້ຳຂອງ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າແບບນ້ຳໄຫຼຜ່ານ (run-of-river dam) ເຊິ່ງຈະມີການດຳເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕະຫຼອດປີ ແລະ ຈະສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ 684 ເມກາວັດ.

ໃນແຈ້ງການທີ່ສົ່ງໃຫ້ກອງເລຂາ MRC ລັດຖະບານລາວໄດ້ສະໜອງເອກະສານທາງວິສະວະກຳ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານວິຊາການ ລວມທັງການປະເມີນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ ແລະ ການສຶກສາຕະກອນ ແລະ ການປະມົງ ເຊິ່ງເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ຈະໄດ້ຖືກສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ MRC ອື່ນໆ ນັ້ນກໍ່ຄື: ກຳປູເຈຍ, ໄທ ແລະ ສສ.ຫວຽດນາມ ເພື່ອພິຈາລະນາ.

ອີງຕາມການແຈ້ງການຂອງ ສປປ.ລາວ, ການກໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການຄາດວ່າຈະເລີ່ມຕົ້ນພາຍໃນປີ 2020 ແລະ ສຳເລັດໃນປີ 2028 ເຊິ່ງປີດຽວກັນນີ້ ທາງໂຄງການເອງຈະເລີ່ມຕົ້ນດຳເນີນທຸລະກິດ, ພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດຈາກໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ຈະສົ່ງອອກໄປປະເທດໄທ.

ຫົວໜ້າກອງເລຂາ MRC, ທ່ານ ປອ ອັນ ພິສ ຮັດດະ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ປະເທດລາວໄດ້ສະເໜີໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງເປັນການນຳໃຊ້ນ້ຳໃນອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ຕ້ອງການຂະບວນການປຶກສາຫາລືລ່ວງໜ້າ, ການຍື່ນສະເໜີໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ແລະ ມະຫາຊົນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດ ແລະ ສາມາດສຶກສາກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ”.

ໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຊະນະຄາມ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ, ຢູ່ເໜືອດິນແດນລາວ-ໄທ ຈັງຫວັດເລີຍ ປະມານ 2 ກິໂລແມັດ ແລະ ຫ່າງຈາກທະເລປະມານ 1,737 ກິໂລແມັດ ແລະ ຫ່າງຈາກເມືອງຊະນະຄາມ, ແຂວງວຽງຈັນ ປະມານ 25 ກິໂລແມັດ, ທາງປາຍນ້ຳຂອງໂຄງການຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະມານ 155 ກິໂລແມັດ ແລະ ໂຄງການຕັ້ງຢູ່ທ້າຍນ້ຳຂອງ ໂຄງການໄຟຟ້າປາກລາຍ ຫ່າງລົງມາປະມານ 84 ກິໂລແມັດ.

ໂຮງຈັກໄຟຟ້າມີຄວາມຍາວປະມານ 350 ແມັດ ແລະ ສູງ 58 ແມັດ ແລະ ມີຈັກຜະລິດໄຟຟ້າ 12 ເຄື່ອງ ແຕ່ລະເຄື່ອງສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ 57 ເມກາວັດ.

ອີງຕາມເອກະສານທີ່ຍື່ນມານັ້ນ, ບໍລິສັດ ພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ຕ້າຖັງ (ລາວ) ຊະນະຄາມ ຈຳກັດ (ຈາກ ສປ.ຈີນ) ເຊິ່ງແມ່ນບໍລິສັດ ທີ່ເປັນຜູ້ພັດທະນາດຳເນີນໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງດຽວກັບໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຂອງປາກແບ່ງ, ມູນຄ່າທັງໝົດຂອງໂຄງການແມ່ນປະມານ 2,073 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ປະມານ 27.7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໄດ້ຖືກຈັດສັນສຳລັບມາດຕະການບັນເທົາກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການ.

- Advertisement -