ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງໄວຣັສຕັບອັກເສບຊະນິດ A ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງໄວຣັສຕັບອັກເສບຊະນິດ A ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ

- Advertisement -