ການລ່າປາວານ ຂອງຊາວປະມົງພື້ນບ້ານ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ - ອິດສະຫຼະ

ການລ່າປາວານ ຂອງຊາວປະມົງພື້ນບ້ານ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍBBC Earth ໄດ້ສຳສະເໜີເລື່ອງລາວຂອງຊາວປະມົງພື້ນບ້ານ ໃນເກາະແຫ່ງໜຶ່ງຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ຜ່ານສາລະຄະດີ Human Planet ໂດຍກຸ່ມຊາວປະມົງດັ່ງກ່າວໃຊ້ພຽງເຄື່ອງມີແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ເຮືອລຳນ້ອຍໆ ເຊິ່ງຈະເປັນຈັ່ງໃດນັ້ນສາມາດກົດເບິ່ງໄດ້ຕາມວິດີໂອລຸ່ມນີ້:


No comments

Powered by Blogger.