ສັ່ງຍຸບເລີກປ້ອມ, ດ່ານ ແລະ ຈຸດກວດກາຂອງສາຍກວດຕ່າງໆ ພາຍໃນແຂວງຈຳປາສັກ - ອິດສະຫຼະ

ສັ່ງຍຸບເລີກປ້ອມ, ດ່ານ ແລະ ຈຸດກວດກາຂອງສາຍກວດຕ່າງໆ ພາຍໃນແຂວງຈຳປາສັກ


ພາບ: ປະກອບ

ຄຳສັ່ງຍຸບເລີກ ປ້ອມ, ດ່ານ ແລະ ຈຸດກວດກາຂອງສາຍກວດຕ່າງໆ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ່ຳຫຼດ ຕາມເສັ້ນທາງ ພາຍໃນແຂວງຈຳປາສັກ

ແຂວງຈຳປາສັກ
ເລກທີ 03/ຈຂ.ຈສ, ລົງວັນທີ 20 ມີນາ 2017
ຄຳສັ່ງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຈຳປາສັກ

ເຖິງ: ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກການ, ກົມກອງ ແລະ ທ່ານເຈົ້າເມືອງ 10​ ຕົວເມືອງ ທົ່ວແຂວງຈຳປາສັກ
ເລື່ອງ: ການຍຸບເລີກປ້ອມ, ດ່ານ, ຈຸດກວດກາຂອງສາຍກວດຕ່າງໆ ລວມທັງປ້ອມກວດກາ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຢູ່ແຕ່ລະເມືອງ ແລະ ຕາມເສັ້ນທາງຕ່າງໆ ໃນທົ່ວແຂວງຈຳປາສັກ.
– ອີງຕາມກົດໝາຍການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 68/ສພຊ, ລົງວັນທີ 14 ທັນວາ 2015.
– ອີງຕາມ ຜົນຂອງກງປະຊຸມ ຂອງຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນ ກຸມພາ 2017
ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຈຳປາສັກ ອອກຄຳສັ່ງດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ຍຸບເລກປ້ອມ, ດ່ານ, ຈຸດກວດກາຕ່າງໆ ທີ່ແຂວງບໍ່ໄດ້ກຳນົດ ຢ່າງເປັນທາງການຕາມສາຍທາງເລກທີ 13 ແລະ ທາງຫຼວງຕ່າງໆ ທົ່ວແຂວງ ຈຳປາສັກ.

2. ກຳນົດຈຸດກວດກາ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ມີດັ່ງນີ້:
2.1: ຈຸດກວດກາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບແຂວງ ປະກອບມີ 3 ຈຸດ ຄື: 1. ຈຸດບ້ານນາດ່ານຫຼັກ 44 ເມືອງຊະນະສົມບູນ (ເສັ້ນທາງ 13 ເໜືອ), 2. ຈຸດຫຼັກ 84 ເມືອງໂຂງ (ເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ໃຕ້), ແລະ 3. ຈຸດບ້ານແກ້ງເກັຍ ຫຼັກ 50 ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ (ທາງເລກທີ 20)
– ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມໜ້າວຽກວິຊາສະເພາະຂອງວຽກງານ ປກສ ເທົ່ານັ້ນ
2.2: ຈຸດປະສານຂອງກອງກວດກາພາສີ ປະຈຳແຂວງ ມີ 3​ຈຸດ ຄື: 1. ຈຸດປະສານງານ ຫຼັກ 30 (ປາກເຊ-ວັງເຕົ່າ ເສັ້ນທາງ ເລກທີ 16), 2. ຈຸດປະສານງານຫຼັກ 7 ສາຍເໜືອ (ເສັ້ນທາງ 13 ເໜືອ). 3. ຈຸດ ປະສານງານ ຫຼັກ 13 (ທາງເລກທີ 16 ປາກຊ່ອງ)
– ເຮັດໜ້າທີ່ກວດກາສະກັດກັ້ນ ການລັກລອບຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜິດກົດໝາຍ ໂດຍອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ທີ່ມີການສົງໄສ.

3. ໃຫ້ພະແນກການ, ກົມກອງ ແລະ ບັນດາເມືອງ ໃນທົ່ວແຂວງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ພ້ອມກວດກາການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ ໃຫ້ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ

 4. ມອບໃຫ້ພະແນກກວດກາລັດແຂວງ ເປັນເຈົ້າການ ໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ, ຖ້າພົບເຫັນການກະທຳຜິດ ຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ໃຫ້ປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ ທີ່ກຳນົດໄວ້ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ເດັດຂາດ.

5. ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ, ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ປະຊາຊົນ ຖ້າຫາກພົບເຫັນ ຫຼື ມີຂໍ້ມູນເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຂອງພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່, ທ່ານສາມາດແຈ້ງຫາຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ, ພະແນກກວດກາແຂວງ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ ຕໍ່ຜູ່ກະທຳຜິດ.

6. ຄຳສັ່ງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ເຈົ້າແຂວງ
ດຣ. ບຸນຖອງ ດິວິໄຊ

ຈາກ: www.tholakhong.com

No comments

Powered by Blogger.