ເຈົ້າໜ້າທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈັບກຸມ "ແກ້ງກວນເມືອງ" ເພື່ອໄປສຶກສາອົບຮົມ - ອິດສະຫຼະ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈັບກຸມ "ແກ້ງກວນເມືອງ" ເພື່ອໄປສຶກສາອົບຮົມເຈົ້າໜ້າທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈັບກຸມ "ແກ້ງກວນເມືອງ" ເພື່ອໄປສຶກສາອົບຮົມ


No comments

Powered by Blogger.