(ວິດີໂອ) ສຸດຍອດການປ້ອງກັນໄພນ້ຳຖ້ວມ ກຳແພງກັ້ນນ້ຳທີ່ປະເທດໂອຕຣິດ - ອິດສະຫຼະ

(ວິດີໂອ) ສຸດຍອດການປ້ອງກັນໄພນ້ຳຖ້ວມ ກຳແພງກັ້ນນ້ຳທີ່ປະເທດໂອຕຣິດວິດີໂອດັ່ງກ່າວຖືກເຜີຍແຜ່ໃນໂລກອອນລາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບຄຳຊົມເຊີຍໃນເລື່ອງການບໍລິຫານຈັດການທີ່ດີເລີດ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳໄຫຼເຂົ້າຖ້ວມເມືອງ ທີ່ປະເທດໂອຕຣິດ (Austria) ທີ່ເຫັນໃນວິດີໂອນັ້ນແມ່ນເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອປີ 2013


No comments

Powered by Blogger.