(ວິດີໂອ) Tu-95 ໝີບິນຂອງກອງທັບລັດເຊຍ ທີ່ສະເທືອນຂວັນສັດຕູຕັ້ງແຕ່ຍຸກສົງຄາມເຢັນ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ - ອິດສະຫຼະ

(ວິດີໂອ) Tu-95 ໝີບິນຂອງກອງທັບລັດເຊຍ ທີ່ສະເທືອນຂວັນສັດຕູຕັ້ງແຕ່ຍຸກສົງຄາມເຢັນ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນTu-95 ໝີບິນແຫ່ງຕຳນານຂອງລັດເຊຍ ເຊິ່ງເປັນຍົນຖິ້ມລະເບີດທາງຍຸດທະສາດຂອງກອງທັບລັດເຊຍ, ໜຶ່ງໃນສັນຍາລັກຂອງສົງຄາມເຢັນ ທີ່ຖືກໃຊ້ບິນທົດລອງລະເບີດນິວເຄຼຍມາແລ້ວ ແລະ ຍັງສາມາດໃຊ້ຍິງປ່ອຍຈະຫຼວດແບບຮອນຈາກອາກາດສູ່ພື້ນ ທີ່ສາມາດຕິດຫົວຮົບນິວເຄຼຍໄດ້ ປະກອບດ້ວຍສະຫຼວດແບບ X-55 ທີ່ຍິງໄດ້ໄກ 3500 ກິໂລແມັດ ແລະ X-101 ທີ່ຍິງໄດ້ໄກເຖິງ 7500 ກິໂລແມັດ, ຈົນອົງການ NATO ໃຫ້ສາຍານາມວ່າ "ໝີ" Tu-95 ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ຈົນຖືກນຳມາໃຊ້ອີກຄັ້ງໃນສົງຄາມຊີຣີ ໃນປີ 2015.No comments

Powered by Blogger.