ຄຸນປະໂຫຍດຂອງໝາກອຶ

ໝາກອຶໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເຮົາມັກຈະນຳມາປຸງແຕ່ງ ແລະ ນຳເອົາມາປະສົມໃນອາຫານໄດ້ຫລາຍໆຊະນິດບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຫານຫວານຫລືອາຫານຄາວລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີລົດຊາດທີ່ເປນຕາແຊບນອກຈາກນັ້ນໝາກອຶຍັງມີສານອາຫານ ຫລາຍຊະນິດແລະຍັງມີຄຸນປະໂຫຍດຫລາຍຢ່າງຕໍ່ຣ່າງກາຍເຣົາເຊັ່ນ:
1/ ສີເຫລືອງຂອງໝາກອຶຄືສານທີ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດຜິວໜັງ, ປ້ອງກັນມະເຣັງໃນພົກຍ່ຽວແລະບັນເທົາອາການປວດເມື່ອຍຕາມຂໍ່ຫົວເຂົ່າແລະແອວ.
2/ ມີຄຸນປະໂຫຍດເປັນຢາບຳລຸງໝາກໄຂ່ຫລັງ, ຕັບແລະສາຍຕາ ນອກຈາກນີ້ຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນການເປັນພະຍາດເບົາຫວານໄດ້ອີກ
3/ ໝາກອຶໃຫ້້ພະລັງງານຕໍ່າ ໄຂມັນໜ້ອຍເໝາະສົມກັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຢາກຫລຸດນ້ຳໜັກ.
4/ ໝາກອຶເປັນຢາແກ້ພະຍາດກະເພາະອາຫານໄດ້ຍ້ອນມີສານຄາໂບໄຣເດຼດທີ່ຊ່ວຍປົວແຜໃນກະເພາະລຳໄສ້ເທິງໄດ້ນອກຈາກນີ້ການກິນໝາກອຶໜຶ້ງກໍສາມາດຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນອາການເຈັບທ້ອງໄດ້ອີກ
5/ ຜູ້ສູງອາຍຸເໝາະແກ່ການບັນເທົາອາການຫືດທີ່ເກີດຈາກພະຍາດຫລອດລົມອັກເສບຊໍ້າເຮື້ອໃນຜູ້ສູງອາຍຸ.
6/ ການກິນແກ່ນໝາກອຶແຫ້ງເປັນປະຈຳ ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເປັນໜິ້ວໃນໝາກໄຂ່ຫລັງ.
- Advertisement -