ເສືອດາວໄລ່ຄຸບຄົນ ທີ່ໄປຫຸ້ມເບິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງພະຍາຍາມຈັບ (ວິດີໂອ)

ເມື່ອວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ, ທີ່ ເມືອງຈາລັນທາ, ລັດປັນຈາບ ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດອິນເດຍ ມີປະຊາຊົນພົບເຫັນເສືອດາວຢູ່ໃນເຮືອນຫຼັງໜຶ່ງ ຈຶ່ງໄດ້ແຈ້ງເຈົ້າໜ້າເພື່ອຈັບຄືນສູ່ປ່າ ເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າໄດ້ໃຊ້ດາງໃນການຈັບ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຈັບໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສືອດາວຫຼຸດດາງອອກມາໄລ່ຄຸບເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ໄປຫຸ້ມເບິ່ງ ໂຊກດີບໍ່ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ.

ເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ລາຍງານໃນເວລາຕໍ່ມາວ່າ ສາມາດຈັບເສືອດາວໂຕດັ່ງກ່າວໄດ້ແລ້ວ ດ້ວຍການຍິງຢາສະຫຼົບໃສ່ ແລະ ຄາດວ່າເສືອໂຕດັ່ງກ່າວອອກມາຈາກປ່າທາງເໜືອຂອງລັດປັນຈາບ.

(Photo by SHAMMI MEHRA / AFP)

- Advertisement -