ໄທ ມອບອຸປະກອນ ແລະ ຢາຂ້າເຊື້ອ ເພື່ອສະກັດກັ້ນອະຫິວາໝູອາຟຣິກາ ຊ່ວຍ ສປປ.ລາວ

ເມື່ອວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ສໍຣະວິດ ທານີໂຕ ຫົວໜ້າກົມປະສຸສັດ ກະຊວງກະເສດ ແລະ ສະຫະກອນຂອງໄທ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານ ດຣ. ສີແສງ ຂຸນສີ ຫົວໜ້າກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຂອງລາວ ໄດ້ສົ່ງໜັງສືຂອບໃຈ ເລື່ອງການຂໍອຸປະກອນສະໜັບສະໜູນສຳລັບການລະບາດຂອງໂລກອະຫິວາໝູອາຟຣິກາ (African Swine Fever) ຫຼື AFS ໃນແຂວງສາລະວັນ.

ໂດຍລະບຸວ່າ: ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງຂອງລາວ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ກົມປະສຸສັດຂອງໄທໃນການໃຫ້ຢາຂ້າເຊື້ອ ແລະ ອຸປະກອນໃນການປ້ອງກັນ ASF ຕາມດ່ານຊາຍແດນລະຫວ່າງປະເທດ.

ເນື່ອງຈາກການລະບາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ ASF ໃນເຂດເມືອງຕຸ້ມລານ ແຂວງສາລະວັນໃນເດືອນມິຖຸນາ 2019 ນີ້, ສປປ.ລາວ ຈຶ່ງໄດ້ຂໍການສະໜັບສະໜູນ ເພື່ອຄວບຄຸມການລະບາດຂອງ ASF ຈາກກົມປະສຸສັດຂອງໄທ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຂ້າເຊື້ອ ແລະ ອຸປະກອນສຳລັບການຕອບສະໜອງການລະບາດຂອງ ASF ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການລະບາດຂອງໂລກນີ້ບໍ່ໃຫ້ແຜ່ລາມໄປຍັງແຂວງອື່ນໆໄດ້ແກ່: ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື ເປັນຕົ້ນ.

ໂດຍປະກອບມີອຸປະກອນບັງຄັບໝູຊະນິດສັ້ນ 50 ອັນ, ອຸປະກອນບັງຄັບໝູຊະນິດຍາວ 50 ອັນ, ເຄື່ອງສີດຊະນິດພາຍຫຼັງ 30 ອັນ, ເຄື່ອງສີດຂະໜາດໃຫຍ່ 10 ອັນ, ນ້ຳຢາຂ້າເຊື້ອ 200 ລິດ ແລະ ເຄື່ອງຊັອດໃຫ້ສະຫຼົບດ້ວຍໄຟຟ້າ.

- Advertisement -