ທະນາຄານໂລກຄາດການ ໃນປີ 2019 ເສດຖະກິດລາວຈະຟື້ນຕົວ, ພ້ອມສະຫຼຸບບັນຫາ SMEs ໃນລາວ

ລາຍງານ 13 ສິງຫາ 2019: ອີງຕາມບົດລາຍງານສະພາບເສດຖະກິດໃນ ສປປ.ລາວ ຂອງທະນາຄານໂລກ ທີ່ເຜີຍແຜ່ເມື່ອວັນຈັນ ທີ່ຜ່ານມາ, ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງເສດຖະກິດໃນ ສປປ.ລາວ ຄາດວ່າຈະກັບມາຟື້ນຕົວຄືນຢູ່ໃນອັດຕາ 6.5% ໃນປີ 2019, ເພີ່ມຈາກ 6.3% ໃນປີ 2018, ການເຕີບໃຫຍ່ຄາດວ່າຈະຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍຂະແໜງກໍ່ສ້າງ ຈາກການລົງທຶນໃສ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະແໜງການບໍລິການທີ່ຍັງຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຄ້າຂາຍຍົກ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ. ຕໍ່ກັບສະພາບການຫຍຸ້ງຍາກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລັດຖະບານລາວ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ດຳເນີນນະໂຍບາຍຄຸມເຂັ້ມທາງດ້ານການເງິນງົບປະມານ ດ້ວຍການຮັດກຸມທາງດ້ານລາຍຈ່າຍ ແລະ ປັບປຸງທາງດ້ານການບໍລິຫານຈັດເກັບລາຍຮັບ.

ນະໂຍບາຍຄຸມເຂັ້ມທາງດ້ານການເງິນ ຄາດວ່າຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ການຂາດດຸນງົບປະມານຫຼຸດລົງຢູ່ໃນລະດັບ 4.3% ຂອງ GDP ໃນປີ 2019, ຫຼຸດຈາກ 4.4% ໃນປີ 2018 ເນື່ອງຈາກມີການຄວບຄຸມລາຍຈ່າຍທາງດ້ານເງິນເດືອນ ແລະ ລາຍຈ່າຍດ້ານການລົງທຶນຢ່າງຮັດກຸມຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ລາຍຈ່າຍພາກລັດຢູ່ໃນລະດັບຄົງທີ່ປະມານ 20% ຂອງ GDP ໃນປີ 2019. ລາຍຮັບຕໍ່ GDP ຄາດວ່າຈະດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າເລັກໜ້ອຍໃນປີ 2019 ເນື່ອງຈາກຜົນຂອງຄວາມພະຍາຍາມໃນການຍົກລະດັບການບໍລິຫານດ້ານການຈັດເກັບລາຍຮັບ ແລະ ກອບນິຕິກຳທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າ. ໃນຕໍ່ໜ້າ ໜີ້ສິນສາທາລະນະຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງຈາກ 57.2% ຂອງ GDP ໃນປີ 2018 ມາເປັນ 55.5% ຂອງ GDP ໃນປີ 2021 ແຕ່ການຄາດຄະເນຮອດປີ 2021 ນີ້ ກໍ່ອາດຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມສ່ຽງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ.

ທ່ານ ນິໂຄລາ ພອນທາຣາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈຳ ສປປ.ລາວ ກ່າວວ່າ: ການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານຈັດເກັບລາຍຮັບເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອສ້າງຄວາມຄ່ອງຕົວດ້ານນະໂຍບາຍການເງິນງົບປະມານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາທາງດ້ານໜີ້ສິນສາທາລະນະ, ໃນຕໍ່ໜ້າ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານການດຳເນີນທຸລະກິດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາຂອງພາກເອກະຊົນ ລວມທັງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ສົ່ງເສີມການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບລົງໄດ້.

ບົດລາຍງານສະບັບດັ່ງກ່າວ ຍັງປະກອບມີພາກທີສອງ ທີ່ໄດ້ສະຫຼຸບຄວາມຄິດເຫັນຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກການສຳຫຼວດວິສາຫະກິດຂອງທະນາຄານໂລກ. ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕົ້ນຕໍ່ ທີ່ທາງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ລວມມີ ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ, ການແຂ່ງຂັນກັບທຸລະກິດທີ່ບໍ່ເປັນທາງການເຊັ່ນ ບັນດາບໍລິສັດທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ ແລະ ບັນຫາໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ມາປົກກະຕິ. ພ້ອມນັ້ນ ບົດລາຍງານຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກອີກວ່າ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ສາມາດປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງວຽກ, ສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວຢູ່ດີກິນດີຂຶ້ນ.

- Advertisement -