NASA ພັດທະນາລະບົບກວດຫາໂລກມາລາເຣຍ ຈາກນອກໂລກ, ໂດຍເລີ່ມທີ່ມຽນມາ

ລາຍງານ 10 ກັນຍາ 2019: ວາລະສານການແພດ “The Lancet” ສະບັບປະຈຳອາທິດນີ້ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ບົດຄວາມ ກ່ຽວກັບໂຄງການຂອງອົງການບໍລິຫານການບິນ ແລະ ອະວະກາດແຫ່ງຊາດສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ (NASA) ເຊິ່ງຮ່ວມມືກັບໜ່ວຍງານພາກລັດອີກຫຼາຍແຫ່ງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແມຣິແລນ ໃນການພັດທະນາເຕັກນິກລະດັບສູງ ໃນການວິເຄາະ ແລະ ຄາດຄະເນສະຖານະການການແຜ່ລະບາດຂອງໂລກມາລາເຣຍ ໃນມຽນມາຈາກນອກໂລກ ໂດຍມີການເປີດເຜີຍໃນເບື້ອງຕົ້ນວ່າ ໃຊ້ວິທີການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແບບດຽວກັບທີ່ NASA ໃຊ້ສັງເກດການໄຟປ່າຈາກນອກໂລກ.

ລາຍງານຂອງ The Lancet ລະບຸອີກວ່າ ການໃຊ້ວິທີດັ່ງກ່າວ ທີ່ອາໄສຫຼັກການສ້າງແບບຈຳລອງ ແລະ ວິເຄາະພື້ນທີ່ເປັນເກນພື້ນຖານໃນການວິເຄາະອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸມຂອງທັງໃນດິນ, ອາກາດ ແລະ ໃນນ້ຳ ຫຼັງຈາກນັ້ນນຳໄປປະມວນຜົນຮ່ວມກັບຂໍ້ມູນດ້ານສັງຄົມ ແລະ ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາກອນໃນພື້ນທີ່, ເຊິ່ງຫາກມີຄວາມຄືບໜ້າ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໜ່ວຍງານດ້ານສາທາລະນະສຸກ ສາມາດເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ສ່ຽງໄດ້ໄວຂຶ້ນ, ໂດຍໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ປີທີ 3 ຂອງການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາ ແຕ່ຄະນະວິໄຈພົບຄວາມສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງອັດຕາການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ກັບການແຜ່ລະບາດຂອງໂລກ.

ການທີ່ຄະນະຜູ້ວິໄຈ ເລືອກມຽນມາເປັນປະເທດທົດສອບ ເຖິງແມ່ນວ່າລາຍງານຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ລະບຸວ່າຈຳນວນຜູ້ປ່ວຍຈາກໂລກມາລາເຣຍໃນມຽນມາຫຼຸດລົງເຖິງ 90% ລະຫວ່າງປີ 2010-2017 ເນື່ອງຈາກລະບົບສາທາລະນະສຸກຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ພັດທະນາເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ຊົນນະບົດຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ສະຖິຕິຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສມາລາເຣຍໃນມຽນມາ ທີ່ຍຸງກົ້ນປ່ອງເປັນພາຫະນຳໂລກ ຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງ ເມື່ອທຽບກັບກຸ່ມປະເທດໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງດ້ວຍກັນ ແລະ WHO ກຳນົດເປົ້າໝາຍຕ້ອງການໃຫ້ໂລກປາສະຈາກມາລາເຣຍ ພາຍໃນປີ 2050.

- Advertisement -