ແຕ່ 2018 ເຖິງປັດຈຸບັນ ມີຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ 31 ຄົນ, ເກັບກູ້ໄດ້ 162,654 ໜ່ວຍ

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ຮສສ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນວັນທີ 30ກັນຍາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ, ສູນຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ເຝິກອົບຮົມ (ຫຼັກ 5), ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ.ລາວ ປີ 2019. ໂດຍການເປັນປະທານຮວ່ມ ຂອງ ທ່ານ ປ.ອ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຮສສ, ປະທາຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນ ສປປ.ລາວ (ຄຊກລ), ທ່ານນາງ ລີຄາດາ ຣິກເຈີ້ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳ ສປປ.ລາວ, ທ່ານ ນາງ ຣີິນາ ບິດເຕີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ປະຈຳ ສປປ.ລາວ, ມີບັນດາ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານທູຕານຸທູດ, ບັນດາທ່ານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການປະຕິບັດງານຂອງລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າຮວ່ມ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກກ່າວ, ທ່ານ ໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ ຫົວໜ້າ ຄຊກລ ໄດ້ການລາຍງານກຽ່ວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແນະນຳຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປີ 2018, ຕໍ່ກັບວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ.ລາວ ( ລບຕ) , ຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປີ 2019, ແຜນຈຸດສຸມໃນປີ 2020 ແລະ ການປະຕິບັດຄາດໝາຍ SDG 18 (2030).

ວຽກງານເກັບລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ ສປປ ລາວເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ ລັດຖະບານ ກໍຄືຄະນະ ກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕະຫຼອດມາ ແລະເປັນບູລິມະສິດຕົ້ນຕໍຂອງການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ແລະຮ່ວມມືຈາກ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ. ພ້ອມນີ້, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 1 ປີທີ່ຜ່ານມາມີຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານໃນຂະແໜງການແແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ການປຶກສາຫລືເພື່ອປັບປຸງຍຸດທະສາດ ແລະແຜນໄລຍະຍາວຂອງວຽກງານໂຄສະນາຜົນຮ້າຍຈາກ ລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ການສຳຫຼວດ ແລະກວດກູ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຜນບູລິມະສິດ 2020; ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍ.

ແຕ່ປີ 2018 ເຖິງປັດຈຸບັນອົງການປະຕິບັດງານສາມາດກວດກູ້ໄດ້ປະມານ 11,000 ຮຕ, ໃນນັ້ນເປັນເນື້ອທີ່ກະສິກໍາ 6,636 ຮຕ, ສາມາດທໍາລາຍລະເບີດໄດ້ທັງໝົດ 162,654 ໜ່ວຍ ເປັນບົມໃຫຍ່ 235 ໜ່ວຍ, ບົມບີ່ 130,445 ໜ່ວຍ, ມິນ 55 ໜ່ວຍ ແລະ ລະເບີດຊະນິດອື່ນໆ 31,919 ໜ່ວຍ, ການສໍາຫຼວດທີ່ບໍ່ແມ່ນວິຊາການສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 710 ບ້ານໃນນັ້ນສາມາດສໍາຫຼວດວິຊາການທັງໝົດ 48,600 ກວ່າ ຮຕ ແລະ ສາມາດຢັ້ງຢືນເປັນພື້ນທີ່ອັນຕະລາຍໄດ້ 34,000 ກວ່າ ຮຕ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອົງການປະຕິບັດງານຍັງໄດ້ຈັດການໂຄສະນາຜົນຮ້າຍຈາກ ລບຕ ສໍາເລັດ 2747 ຄັ້ງ ກວມເອົາ 899 ບ້ານ, ມີຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 392,569 ຄົນ ເປັນຍິງ 198,180 ຄົນ, ມີອຸບັດເຫດທີ່ເກີດຈາກ ລບຕ ຈໍານວນ 22 ຄັ້ງ ມີຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທັງໝົດ 31 ຄົນ, ບາດເຈັບ 26 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ 5 ຄົນ.

ທ່ານ ປ.ອ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ໄດ້ມີຄຳເຫັນໃຫ້ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມຮວ່ມກັນປະກອບຄຳເຫັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈະເນັ້ນໃສ່ປຶກສາຫາລື ແລະ ພ້ອມກັນຄົ້ນຄ້ວາ ບັນດາບັນຫາລຸ່ມນີ້ :
1. ການພົວພັນປະສານງານລະຫວ່າງຫ້ອງການ ຄຊກລ ແລະ ຄກລ.
2. ການປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປີ 2019 ຕໍ່ວຽກງານແກ້ໄຂ ລບຕ ກໍ່ຄື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແກ້ໄຂ ລບຕ ປີ 2019 ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມປີ 2020.
3. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງກອງປະຊຸມກຸ່ມວິຊາການ ວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ; ວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ; ວຽກງານສໍາຫຼວດ-ກວດກູ້ ລບຕ ແລະ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ລບຕ.
4. ການແກ້ໄຂລະເບີດຝັງດິນ ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.
5. ການລະດົມທຶນເຂົ້າໃນວຽກງານແກ້ໄຂ ລບຕ ໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ ແລະ
6. ການຕໍ່ອາຍຸສົນທິສັນຍາຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານຂອງ ສປປ ລາວ.
ເພື່ອນຳສະເໜີລາຍງານ ຕໍ່ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2019 ຈະເປີດຂຶ້ນໃນທ້າຍປີນີ້ ນຳອີກ.