ສະເໝ່ວຽງລາວໃຕ້ - ອິດສະຫຼະ

ສະເໝ່ວຽງລາວໃຕ້


ອອກສຳຫຼວດຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີທາງວັດທະນະທຳຂອງລາວໃຕ້ ແຂວງອັດຕະປື ສະຖານທີ່ທີ່ຖືກກ່າວຂານ ແລະ ເປັນດິນແດນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສະເໝ່ທີ່ລໍຄອຍການຄົ້ນຫາ

No comments

Powered by Blogger.