ສປປ.ລາວ ເລັ່ງເພື່ອລົບລ້າງພາວະການຂາດສານອາຫານ - ອິດສະຫຼະ

ສປປ.ລາວ ເລັ່ງເພື່ອລົບລ້າງພາວະການຂາດສານອາຫານເພື່ອຢ້ຳເຖິງຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງສປປ ລາວ ໃນການສຸມໃສ່ລົບລ້າງພາວະການຂາດສານອາ ຫານພາຍໃນປະເທດ. ກອງເລຂາຄະນະກຳມະການ ວຽກງານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ອົງການ UNICEF ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂະບວນການໂຕະມົນ ດ້ານວຽກງານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 2 ໃນວັນທີ 17 ພະຈິກ 2016 ທີ່ນະ ຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສປປ ລາວ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ມີທ່ານ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNICEF ແລະ ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດເອີຣົບປະຈຳ ສປປ ລາວ, ພ້ອມດ້ວຍພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມນໍາດ້ວຍ.
       
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສົມດີ ດວງດີ ກ່າວວ່າ: ຕະຫລອດໄລຍະຜ່ານມາຍາມໃດພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານໂພຊະນາການເປັນໜຶ່ງໃນບູລິມະສິດ ແລະ ວາລະຂອງຊາດ, ເຊິ່ງໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງກົນໄກປະສານງານຫລາຍພາກສ່ວນ, ພ້ອມທັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດສັນງົບປະມານ, ຂົນຂວາຍການສະໜັບສະໜູນຂອງສາກົນ ແລະ ສັງຄົມ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ຜ່ານວິທີການແບບປະສົມປະສານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດວຽກງານໂພຊະນາການ, ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ແລະ ການບັນລຸເປົ້າໝາຍລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ.  ພ້ອມດຽວກັນນີ້,  ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຍັງໄດ້ຢໍ້າເຖິງຄວາມຈຳເປັນ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກົງຈັກຢູ່ໃນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເພື່ອສົ່ງເສີມການວາງແຜນແບບຫລາຍພາກສ່ວນ, ການຂຶ້ນງົບປະມານ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການລາຍງານໃຫ້ເປັນປະຈໍາ.

ໃນໂອການດຽວກັນ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກກໍໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອີງຕາມຂໍ້ມູນໃໝ່ກ່ຽວກັບລະດັບພາວະການຂາດສານອາຫານ ໃນສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ມີການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນເປັນບາງສ່ວນ, ຂໍ້ມູນການສຳຫລວດຫລ້າສຸດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີການຫລຸດລົງຂອງຈຳນວນຜູ້ທີ່ມີການພັດທະນາຊ້າ ຢູ່ໃນເດັກນ້ອຍ ທີ່ມີອາຍຸ 5 ປີ ຈາກ 44% ໃນປີ 2011 ມາເປັນ 36% ໃນປີ 2015, ໃນນັ້ນເດັກນ້ອຍທີ່ອາໃສຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະພົບບັນຫາດ້ານພັດ ທະນາການຊ້າ ຫລາຍກ່ວາເດັກນ້ອຍທີ່ອາໃສຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ. ໃນບາງແຂວງ ແມ່ນມີລະດັບຂອງຜູ້ທີ່ມີພັດທະນາການຊ້າ ທີ່ກົງກັບມາດຕະຖານຂອງອົງການອານາໄມໂລກ ທີ່ເປັນບັນຫາດ້ານສາທາລະນະສຸກທີ່ຮ້າຍແຮງ. ສະນັ້ນ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ມັນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ ເພາະເປັນເວທີລະດົມການສະໜັບສະໜູນ, ເປັນເວທີແລກປ່ຽນປຶກສາຫາລື ແລະ ໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແບບໜຶ່ງດຽວຮ່ວມກັນຫລາຍຂະແໜງການ ເພື່ອນຳເອົາມາດຕະການບູລິມະສິດ ໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນພື້ນທີ່ບ່ອນດຽວກັນ, ເວລາດຽວກັນ ແລະ ເຂົ້າເຖິງເປົ້າໝາຍດຽວກັນ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ອອກຖະແຫລງການໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມທຸກຝ່າຍ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ຂອງຍຸດທະສາດວຽກງານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ.

ຈາກ: ໜັງສືພິມລາວພັດທະນາ

No comments

Powered by Blogger.