ການກິນແບບດິບໆສົດໆ ຂອງຊົນເຜົ່າໃນໄຊບີເຣຍ - ອິດສະຫຼະ

ການກິນແບບດິບໆສົດໆ ຂອງຊົນເຜົ່າໃນໄຊບີເຣຍ


ໄຊບີເຣຍ ຖືວ່າເປັນເຂດໜຶ່ງທີ່ໜາວທີ່ສຸດໃນໂລກ ໂດຍອຸນຫະພູມຢູ່ໃນຈຸດແຂງກ້າມຕະຫຼອດທັງປີ ແລະ ໄດ້ມີຊົນເຜົ່າບາງກຸ່ມທີ່ນິຍົມກິນແບບດິບໆສົດໆ ເພາະເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າມັນສາມາດຜ່ອນຄາຍຄວາມໜາວໃນຮ່າງກາຍໄດ້ ຈະດິບຈະສົດປານໃດນັ້ນແນ່ນອນວ່າຊັດເຈນດັ່ງພາບທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນ.

No comments

Powered by Blogger.