ທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຢ້ຽມຢາມ ກໍາປູເຈຍ - ອິດສະຫຼະ

ທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຢ້ຽມຢາມ ກໍາປູເຈຍທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຢ້ຽມຢາມ ກໍາປູເຈຍ


No comments

Powered by Blogger.